KRAJE

Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem vznikne Junior centrum excelence informační bezpečnosti (JCE IB) zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti. Příprava projektu z IROP ve výši 13 milionů korun začne v září tohoto roku, vlastní realizace v roce 2021.

„Kybernetická bezpečnost je velké téma dnešní doby a odborníků v této oblasti je nedostatek. Je to další krok k rozvoji nově zaměřeného oboru informační technologie na kybernetickou bezpečnost, kterou dvorská průmyslovka nabízí. Jsem moc ráda, že se škola na rozvoj právě tohoto oboru zaměřil,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Vybudování dvorského centra informační bezpečnosti je v souladu s Koncepcí Junior center excelence informační bezpečnosti v České republice. Smyslem koncepce je vybudování síě výběrových škol zaměřených právě na výuku informační a kybernetické bezpečnosti, aby v každém kraji byla  specializovaná škola. Koncepce vychází z požadavků Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR na léta 2015–2020 a uvádí, že v celé republice chybí středoškolští experti v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, kteří jsou nezbytní pro fungování rozvinuté informační společnosti. Královédvorská škola informatiky a služeb je krajskou střední školou, která nabízí ke studiu právě obor zaměřený na kybernetickou bezpečnost.

„Ve škole máme dobře vybavené a plně funkční prostory pro vybudování kybernetické laboratoře, prostory pro umístění informačních, komunikačních a kyberbezpečnostních technologií. Škola rovněž disponuje i konferenčními prostory, včetně ubytovacího a stravovacího zázemí. Prostory budou sloužit i dalším školám a organizacím z našeho kraje. Umožní simulaci cvičných počítačových útoků a obranu proti nim. Prostor bude rozdělen na část pro „útočníky“ a „obránce“ a umožní získání praktických zkušeností při obraně před počítačovými útoky,“ doplňuje ředitel školy Petr Vojtěch s upozorněním, že Střední škola informatiky a služeb od 1. září 2020 mění svůj název na Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu Dvůr Králové nad Labem.

Autorem osnovy vzdělávacího programu výuky kybernetické bezpečnosti na středních školách a autorem Koncepce středoškolských Junior center excelence je Network Security Monitoring Cluster (NSMC), sdružení dvaceti českých firem a expertů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. NSMC byl založen v roce 2010 a jeho členové a partneři jsou jak z privátní a akademické sféry, tak i ze středního školství. NSMC je členem Národního centra kompetence pro kyberbezpečnost a Národního Cybersecurity Innovation Hub při Masarykově univerzitě v Brně.

V České republice zatím funguje vzorové junior centrum a první škola Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, která obor vyučuje v souladu s touto koncepcí.

Autor: red