AktuálněMĚSTA

Za pojištění města platí miliony. Vyplatilo se to třeba po tornádu

Povodně, krádeže, nehody. Ale také třeba tornádo. Pojištění je sice jednou z řady nepopulárních pravidelných minusových položek rozpočtů měst a obcí, ale může jim zachránit desítky milionů korun, jak se ukázalo při předloňské katastrofě na jihu Moravy.

Podle mluvčí Direct pojišťovny Nely Maťašeje je základem nabídky pojišťoven směrem k obcím pojištění majetku a odpovědnosti za újmu třetím osobám. „V majetku jde obecně pojistit vše, co obec vlastní, spravuje a řádně udržuje od budov, infrastruktury, sportovišť, mobiliáře, až po kancelářské vybavení nebo třeba věci historické a umělecké hodnoty, pokud jsou v pojištění specifikovány,“ uvedla.

Pojištění odpovědnosti za újmu lze podle ní nastavit podle rozsahu činností obce, například pokud je zřizovatelem škol, hasičů, sociálních zařízení a podobně. „Pojištění je vhodné doplnit i odpovědností za vadné rozhodnutí statutárního orgánu,“ poznamenala mluvčí.

Direct pojišťovna už delší dobu kryje také fotovoltaiku jakou součást budov. „Kromě přírodních škod se dají pokrýt i poruchy, nezaplatíme ale výpadky dodávky proudu,“ upozornila Maťašeje.

Mluvčí Uniqa pojišťovny Eva Svobodová upozornila, že   po instalaci nového energetického zdroje je třeba pojistku upravit. „Je-li fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo obecní, je třeba zohlednit jejich hodnotu v pojištění majetku navýšením stávajících pojistných částek, protože jde o relativně drahá zařízení,“ zdůraznila.

Na rozdíl od oblasti fotovoltaiky je tradiční oblastí v pojišťovnictví ochrana před povodněmi, které dokážou způsobit plošné škody. „Pojištění pro případ velké vody se řídí povodňovými mapami, které spolehlivě hodnotí riziko každého místa v České republice z pohledu povodně či záplavy, ale i takzvaných bleskových povodní na menších tocích. Tyto mapy se stále zpřesňují. Je nicméně potřeba, aby obce dbaly na to že nelze stavět projekty v záplavových územích nebo v oblasti s častým výskytem velké vody – ty jsou nepojistitelné na toto riziko. Ostatní rizika lze pokrýt,“ popsala Svobodová z Uniqa.

Na rizikovost míst hledí i v Directu. „Nabízíme individuální řešení i pro místa, kde se toky pravidelně rozlévají, po vyhodnocení protipovodňových opatření,“ poznamenala mluvčí Maťašeje.

Předloňské tornádo na jižní Moravě prokázalo, že je nutné i pojištění přírodních rizik. „Vedle vichřice, pod kterou spadá i její extrémní forma – tornádo, se vztahuje také na krupobití, sesuv půdy, tíhu sněhu a námrazy a další jevy. Právě tornádo zvedlo zájem o pojištění vichřice do celkové hodnoty majetku, zatímco historicky stačilo na typické škody na střechách pojišťovat s limitem. Pravděpodobnost těchto jevů nemusí být závislá na regionu, proto je doporučujeme pokrýt alespoň s limitem plnění,“ zdůraznila Maťašeje.

S tím souhlasí i Svobodová z Uniqua pojišťovny. „V posledních letech těchto jevů jednoznačně s klimatickou změnou přibývá a jsou zničující,“ upozornila.

Právě po řádění tornáda byli za pojištění hodně rádi v Hodoníně. „Díky tomu jsme měli všechny škody pokryté. Bohužel jsme na vichřici neměli pojištěný příměstský les, který již nyní na toto riziko pojištěný také máme,“ uvedla mluvčí města Petra Kotásková. 

Město evidovalo po katastrofě celkem čtrnáct pojistných událostí. „Dvanáct je již ukončených. Pojistné plnění doposud činí asi třiadevadesát milionů korun,“ doplnila mluvčí.

Hodonín má pojištěný prakticky veškerý majetek včetně odpovědnosti za škodu, ročně za to platí asi 1,4 milionu korun.

Na opačné straně Moravy, v horském Šumperku, město pojistilo budovy, movité věci, elektroniku, strojní zařízení, lesy, vozový park. Ročně za to platí 1,8 milionu korun. I tam pojištění nejvíce pomáhá při nepřízni přírody. „Šlo například o likvidace škodních událostí na budovách způsobených v důsledku výkyvů počasí, například při vichřici,“ podotkla mluvčí Soňa Singerová.

Širokým pojištěním pojištěného majetku se chlubí také Prostějov. Ročně platí, včetně pojištění majetku příspěvkových organizací, necelé tři milion korun. Na plnění se jim z toho loni vrátilo dvaadvacet procent, předloni sedm a půl procenta. „V poslední době jsme neřešili žádnou výjimečnou škodní událost. V loňském roce jsme obdrželi největší pojistné plnění za škodu způsobenou poškozením kamerového bodu, která byla zasažena úderem blesku – 220 tisíc korun,“ podotkla mluvčí města Jana Gáborová.

V Brně město majetek ve správě magistrátu komerčně nepojišťuje. „Škody na majetku jsou hrazeny ze zvláštního, pro ten účel zřízeného fondu – Fond krytí škod,“ uvedla Zdeňka Obalilová z tiskového odboru. Zdůraznila přitom, že jednotlivé městské části pojišťují majetek ve své správě dle vlastního uvážení. 

Naopak v Ostravě v rámci centrálního zadávání sjednávají společně pojištění i pro všechny městské obvody, příspěvkové organizace a obchodní společnosti se stoprocentní  majetkovou účastí města. „Díky tomu jsme schopni získat od pojišťoven nadstandardní podmínky a máme tak pojištěn veškerý majetek. Jedná se hlavně o vozidla, budovy, ostatní stavby  jako komunikace, přístřešky, ploty, hřiště a podobně, movitý majetek, ale i některé specifické položky jako například umělecká díla, soubory písemností, parkovací automaty a další. Pojistit většinou nelze třeba stromy, ale i v této oblasti se nám podařilo zajistit pojištění proti požáru, vichřici a krupobití,“ sdělil náměstek primátora Miroslav Svozil.

Ročně podle něj Ostravané platí pojistné v řádech několika desítek milionů korun za všechny organizace, které jsou do centralizovaného pojištění zapojeny. „Každý rok řešíme stovky škod. Škodní průběh je u jednotlivých smluv různý, u některých z nich vyplacené plnění překračuje zaplacené pojistné,“ podotkl náměstek.

Výjimečnou škodou byl v Ostravě třeba požár v garážích Dopravního podniku v Ostravě na Hranečníku v roce 2019, který vznikl v elektrobusu a rozšířil se i na další vozidla a  poškodil celkem třináct autobusů. „Škoda se vyšplhala na dvaadvacet milionů korun a mohla být ještě vyšší, nebýt rychlého zásahu jednoho ze zaměstnanců, který bez zaváhání přeparkoval čtyři autobusy, aby se požár nemohl dále rozšířit,“ doplnil Svozil.

Olomoučtí se rozhodli pojisti veškerý majetek, movitý i nemovitý. „A to jednak vlastní, tak i cizí po právu převzatý nebo užívaný,“ podotkla mluvčí města Radka Štědrá.

Za pojištění majetku Olomouc platí asi 6 milionů korun ročně. „Za posledních deset měsíců je součet vyplacených škod včetně rezerv pojistných plnění asi tři miliony korun. Největší škoda z poslední doba je stále v řešení a je odhadována na 1,5 milionu korun, jednalo se o požár městského bytu,“ poznamenala mluvčí.

Všechen majetek kromě pozemků pojistili také v Uherském Hradišti. Ročně za to platí asi 1,5 milionu korun.

Ve Šlapanicích na Brněnsku zajišťuje pojištění majetku externí firma. Zkušenosti s plněním tam mají, podobně jako ostatní města, bezproblémové. „V minulém roce se úspěšně řešilo například zatečení do sklepa a kanceláří v Opuštěné, stržená střecha na staré knihovně a zatečení, sprejerství v parku či poškození auta,“ popsala mluvčí Radka Beránková.

Autor: Petr Jeřábek