AKCEAktuálně

eNemocnice – budoucnost zdravotnictví. Odborníci diskutovali o zavedení standardů GS1

Brno, 18. května 2023Druhého ročníku odborného setkání eNemocnice: Budoucnost zdravotnictví určeného pro vedoucí pracovníky a manažery IT se zúčastnili zástupci 23 českých a moravských nemocnic. Akce se zúčastnili také představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci krajů i technologických společností. Téma konference bylo zaměřeno na elektronizaci procesů v nemocnici s využitím standardů GS1.

Úvodu se zhostila Ing. Pavla Cihlářová, CEO GS1 Czech Republic. „Cílem setkání je vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností na téma digitalizace a standardizace v nemocnicích,“ uvedla a jako prvnímu dala slovo Ing. Martinu Zemanovi, řediteli odboru IT a elektronizace zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR. Jeho tématem byly priority v elektronizaci zdravotnictví z pohledu ministerstva zdravotnictví.

„Trend směřuje k některým kritickým bodům, kdy zdravotnická dokumentace bude elektronická. Vnímám samozřejmě i negativní hlasy k tak velké změně. Zabýváme se tím, jak změny provést co nejlépe a přiměřeně citlivě pro všechny zúčastněné. Ministerstvo dostalo kompetenci k elektronizaci zdravotnictví a vytyčilo si priority, standardizace je na prvním místě,“ uvedl Martin Zeman.

Jako další přispěl se svou prezentací Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina. Daný region velmi intenzivně pracuje na digitalizaci procesu sdílení zdravotnické dokumentace již od roku 2012.

„Naše vize byla jednoznačná – postavit pacienta a data z jeho zdravotnické dokumentace do centra dění. Chtěli jsme zajistit, aby jeho data byla k dispozici, tam kde jsou elektronicky čitelná. Už v té době byly záchranky vybaveny na úrovni posádek dispečinku, informačními systémy, rychlou komunikací. Úkolem bylo zajistit to, aby záchranná služba měla přístup k datům z různých nemocnic i mimo kraj Vysočina. Velkým úkolem bylo vysvětlit poskytovatelům zdravotnických služeb, i privátním, že sdílení dokumentace je normální, je očekávané. Není to nic, co zákon zakazuje, zákon to předpokládá, existuje povinnost zdravotnickou dokumentaci sdílet. Nikdy to tak nebylo, že by pacient musel dávat explicitní souhlas ke sdílení dokumentace. Tato chiméra se ve zdravotnictví ale stále objevuje,“ podotkl Petr Pavlinec, s tím, že Intenzivní prací se dosud podařilo navázat účinné propojení 47 nemocnic v celkem sedmi krajích, několika center zdravotní záchranné služby a dalších subjektů. V České republice ve srovnání s evropským průměrem panuje vysoká rozdrobenost komunikační struktury.

Tématem Mgr. Ľubora Doršice z Penta Hospitals byl případová studie o implementaci standardů v Nemocnici Bory (Slovensko). Vyzdvihl především tzv. bedside scanning, tedy skenování léčivých přípravků u lůžka pacienta. Jedná se podle něj o klíčový mechanismus pro zajištění vysoké bezpečnosti hospitalizovaných i nemocničního personálu.

Dalším přednášejícím byl Ing. Jan Horák ze společnosti Stapro. Připomněl, že jednoznačná identifikace není cílem ale prostředkem pro snížení chybovosti, zvýšení rychlosti a obecně k subjektivnímu vnímání kvality péče pacientem. O významu standardů v nemocničních procesech hovořil také Ing. Miloslav Procházka, vedoucí úseku IT v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Ředitel datových služeb v GS1 Czech Republic Ing. Tomáš Tlučhoř přispěl do mozaiky s vysvětlením fungování standardu pro sdílení produktových dat GDSN. Výměna informací o produktech dnes probíhá zpravidla prostřednictvím proprietárních excelových formátů. Nové řešení nemocnicím umožňuje přístup ke standardizovaným informacím zadaných výrobci zdravotnických prostředků a léčivých přípravků z jednoho místa.  Certifikované elektronické katalogy kmenových dat byly nejdříve využívány v maloobchodě a nyní se prosazují  v sektoru zdravotnictví. Mezinárodně jednotný standard se těší podpoře významných výrobců zdravotnických prostředků. Uživatelé GDSN si mohou vzájemně kompatibilní katalogy vybírat podle svých preferencí a nezavazují se k jednomu konkrétnímu řešení. Jsou tak chráněni před proprietárním uzamčením (vendor lock-in), tedy závislostí na produktech a službách konkrétního dodavatele.

Příspěvek přednášející dvojice Ing. Aleše Martinovského a Ing. Barbory Charvátové ze společnosti Porta Medica nesl název Jak využít na maximum nové technologie. Účastníky seznámil s legislativními povinnostmi. Nastínil pravděpodobný vývoj identifikace zdravotnických prostředků u výrobců a v dodavatelském řetězci. Dále pak přednášející upozornili na možnosti, jak nejlépe proměnit legislativní povinnost ve zvýšení efektivity interních procesů s pomocí nových technologií.

Ing. Martin Tuček ze společnosti Vamed CZ představil význam UDI kódu, jeho standardy a příklady z praxe elektronické evidence. Ředitelé technologických firem Kodys Ing. Jan Příhoda a ICS Identifikační systémy Ing. Josef Petráž se na závěr setkání podělili o praktické tipy pro úspěšnou implementaci UDI ve zdravotnických zařízeních.

Standardy GS1

Standardy GS1 určují, jak mají být produkty nebo služby identifikovány (označeny), jak mají vypadat datové nosiče, do kterých je standardizovaná identifikace zakódovaná, aby bylo umožněno strojové čtení zakódovaných informací a jejich sdílení s partnery v rámci dodavatelských řetězců. Pro komunikaci transakčních dat podporujících obchodní procesy slouží standard EDI. Sdílení produktových dat zabezpečuje standard GDSN. Systém GS1 pomáhá efektivně řídit dodavatelské řetězce, automatizovat obchodní procesy a přispívá k vyšší bezpečnosti spotřebitelů a pacientů.