AktuálněMĚSTA

Zelené střechy podporují i města. Vedle Brna i Hodonín a Ústí nad Orlicí

Stále více budov v České republice využívá místo klasických střech takzvané střechy zelené. Ekologické řešení zastřešení staveb podporuje stát a pomalu se k němu přidávají i některá města.

Střechy s rostlinnou výsadbou zlepšují hospodaření s dešťovou vodou a zkvalitňují klimatické podmínky. Jejich obliba v České republice tak v posledních letech stoupá. Na jejich realizaci je u nás možné čerpat i dotace. Například Brno v loňském roce přislíbilo dotací podpořit 73 projektů.

Podle nejnovější Zprávy o trhu Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně přibylo v České republice v roce 2020 o téměř 22 % více zelených střech než v roce 2019. Celkem tak na území České republiky v roce 2020 vzniklo přibližně 312 000 metrů čtverečních nových zelených střech. „S rostoucí výměrou realizovaných zelených střech roste i obrat celého odvětví. V roce 2020 dosáhl hodnoty 492 mil. korun, což je 7 % nárůst oproti roku 2019,“ píše se ve Zprávě o trhu Sekce Zelené střechy.

Stát poskytuje zájemcům, kteří splní podmínky, dotaci až do výše 1000 korun na metr čtvereční zelené střechy, a to díky programu Nová zelená úsporám.

Mezi města, která realizaci zelených střech na svém území podporují formou dotací patří například Brno, Ústí nad Orlicí a také Hodonín. V Brně dotační program Zeleň střechám! funguje už od roku 2019 v rámci projektu Ekodotace. Maximální velikost střechy, která může být postavena s pomocí dotace, činí 1000 metrů čtverečních. „Nejvyšší příspěvek na metr čtvereční zelené střechy je 1 400 korun. Dotace na jeden projekt může tedy dosáhnout 1,4 milionu,“ vyčíslila Zdeňka Obalilová z tiskového střediska Magistrátu města Brna.

O dotaci na zelenou střechu mají lidé zájem

„Od roku 2019, kdy proběhla první výzva na zelené střechy, bylo zrealizováno 176 projektů, na které Brno poskytlo celkem 23 190 000 korun. První rok získalo příslib dotace 105 žádostí, z nichž bylo ten rok realizováno 22 ve výši 2,5 milionu korun,“ přiblížila brněnská tisková mluvčí s vysvětlením, že zeleň na střechách může vznikat až do 18 měsíců po příslibu dotace.

V roce 2020 dotaci v Brně získalo 99 projektů a v roce 2021 příslib dotace obdrželo 73 projektů. „Pro rok 2022 si občané můžou zažádat o dotaci od 1. února do 31. října. V rozpočtu je alokována částka 19 831 000,“ doplnila Obalilová.

Formou dotace začalo v loňském roce zelené střechy podporovat i město Hodonín. Každá žádost, která splní podmínky pro udělení dotace, může získat až 100 tisíc korun přičemž na jeden metr čtvereční zelené střechy je maximum 1 100 korun.

Dalším městem podporujícím zelené střechy je Ústí nad Orlicí. Dotační program poprvé vyhlásili v roce 2021 „O dotaci požádalo pět uchazečů. Realizovány a dotacemi podpořeny byly dvě zelené střechy a dvě nádrže na dešťovou vodu. Protože se v loňském roce jednalo o první podporu města tohoto typu, můžeme jen doufat, že letošní zájem překoná loňský,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí Tomáš Kopecký s tím, že dotace činí až 50 tisíc korun na projekt.

Střechy porostlé vegetací by měly zajistit především zlepšení klimatických podmínek. „Zelené střechy jsou, kromě nezpochybnitelné estetické hodnoty, významným pomocníkem při snižování teploty domu, ale také okolního prostoru. Tento typ výsadby budovu v létě ochlazuje, a naopak v zimním období poskytuje další izolační vrstvu. Zelené střechy působí také na okolí domů – zlepšují městské mikroklima, snižují teplotu okolí a zachycují prachové částice,“ popsala Zdeňka Obalilová z tiskového střediska Magistrátu města Brna důvody, proč Brno k podpoře zelených střech přistoupilo. Důležitou funkcí zelených střech je také zadržování dešťové vody.

Pro využití zelené střechy se rozhodl například spolek Na pasece ve svém areálu Ekocentra Na Pasece Velíková. „Použili jsme tzv. extenzivní zelenou střechu. Jedná se o cca 7 cm koberec rozchodníků, který je položen na zahydroizolovaném povrchu střechy,“ popsali hlavní koordinátorka Ekocentra Na Pasece Velíková Veronika Slováčková a investor Tomáš Černý.

Jejich požadavky zatím zelená střecha splňuje. „Od zelené střechy jsme očekávali jak lokální snížení teploty v zástavbě, tak i zvýšení biodiverzity v okolí. Obojí se nám během dvouletého provozu střechy potvrdilo. Zelená střecha jako taková poskytuje potravu a útočiště množství hmyzu, poskytuje doplňkový zdroj potravy pro okolní ptáky a celkově tak zvyšuje biodiverzitu v daném místě,“ přiblížili Veronika Slováčková a Tomáš Černý s tím, že jejich střechu doplňují také fotovoltaické panely, které vegetace pod nimi ochlazuje a nedochází tak ke snižování jejich výkonu vlivem přehřívání.  

Autor: Eva Čepičková