EKONOMIKA

5G aliance pomůže s rozvojem sítí páté generace

Podporovat zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice. Hlavní cíl 5G aliance, která nedávno vznikla. Platforma, kterou tvoří zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry, se shodla, že se v souvislosti s mobilními sítěmi a službami 5. generace nyní bude třeba věnovat pěti klíčovým oblastem: průmyslu, chytrým městům, kybernetické bezpečnosti, dezinformacím a vzdělávání, a také dopravním koridorům. Vzniklo tak pět pracovních skupin proto, aby 5G sítě mohli lidé v České republice co nejdřív a co nejlépe využívat.  

Činnost 5G aliance vychází ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“ a „Inovační strategie ČR 2019-2030 – The Country for the Future“. Subjekty, které ji tvoří, mají při zavádění a rozvoji 5G sítí společně plnit inovační, regulatorní, strategickou, bezpečnostní a podpůrnou roli.   

„5G sítě jsou sítěmi budoucnosti. Jsou rychlejší, propojují více zařízení a dá se přes ně přenášet větší množství dat. Měly by se tak stát standardní, jednoduše dostupnou a samozřejmě bezpečnou službou pro všechny obyvatele České republiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „5G alianci proto tvoří kromě zástupců státu, samospráv či akademického sektoru také sektorové asociace, svazy, komory i regulátor. Prostě všichni, kdo mají s danou oblastí něco společného a řeší ji komplexně ze všech možných často velmi různorodých či dokonce protichůdných úhlů pohledu. Shoda napříč 5G aliancí je tak významným předpokladem rozvoje dané oblasti.“   

„Na prvním jednání 5G aliance jsme vytvořili 5 pracovních skupin k 5 klíčovým oblastem, kterým se platforma nyní bude prioritně věnovat. Jde o zejména průmysl – jsme velice průmyslová země a digitální transformace ekonomiky je pro nás prioritou. Konkrétně jde například o podporu průmyslu 4.0, chytrých průmyslových zón či průmyslového výzkumu v této oblasti. Dále se jedná o chytrá města, kterým se věnuje mimo jiné projekt (soutěž) 5G pro 5 měst, či obce 5G ready, tedy připravené na digitální rozvoj. Klíčovou oblastí je také bezpečnost, zde se nyní jedná zejména o implementaci tzv. EU 5G Tool boxu a také 5G krizovou komunikaci,“ upřesňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává „5G aliance se v souladu se strategiemi nyní chce rovněž věnovat boji s dezinformacemi, na pomoc s fake news realizujeme komunikační strategii. S tím souvisí také osvěta a podpora vzdělávání s cílem mimo jiné vytvořit 5G akademii pro osvětu předností digitálních technologií. A konečně tým pro dopravní koridory bude řešit další zvyšování kvality pokrytí klíčových dopravních koridorů mobilními sítěmi a další s tím spojené projekty a opatření. Nejen v této souvislosti byly zmíněny konkrétní inovační projekty, jako je zejména tzv. 5G koridor Mnichov – Praha či spolupráce s inovačním hubem mobilitykterý nově vzniká ve spolupráci MPO, agentury CzechInvest a partnerů ze soukromého sektoru a krajů.“

Současný plán je takový, že se řídicí výbor 5G aliance bude scházet 4 x ročně a všechna témata se budou průběžně řešit ve výše uvedených pracovních skupinách. To vše proto, aby se 5G sítě v ČR skutečně rozvíjely. 5G aliance přitom existují i jinde ve světě, například v Jižní Koreji, pro kterou je nyní rozvoj 5G sítí v souladu s postcovidovou strategií priorita.

Česká platforma se chce tam, kde je to vhodné, inspirovat a sama inspiraci přinášet. Na podzim tak plánuje třeba seminář v Ústí nad Labem, které je jedním z vítězů soutěže „5G pro 5 měst“ nebo česko-bavorský workshop k 5G koridoru Mnichov-Praha. Informace o 5G i plánovaných akcích jsou či budou zveřejněny na speciálním webu www.5Galiance.cz.