EKONOMIKA

Biometan jako palivo budoucnosti

Už dlouhodobě sílí tlaky na snížení emisí skleníkových plynů. Pomoci v tom může biometan a jeho využití v automobilové dopravě. Jeho nespornou výhodou je fakt, že se vyrábí z obnovitelných zdrojů. Do dvou let by měla být známá nejvhodnější metoda, jak ho vtlačit do plynárenské sítě. Lze jej využít nejen na pohánění aut, ale také jako palivo do kotlů nebo domácích spotřebičů.

Biometan je v podstatě vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 procent metanu, ale má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn. Jeho zapojení mezi energetické zdroje je pro Českou republiku nutností pro splnění národního cíle čtrnácti procentního podílu obnovitelné energie v dopravě. Do roku 2030 by tak mělo být do plynárenských sítí ročně dodáváno až 500 milionů m3 biometanu, což činí přibližně šest procent současné spotřeby zemního plynu. Z toho asi čtyřicet procent má pocházet z odpadních surovin. Například z čistírenské kaly a nejrůznějších bioodpadů.

Český plynárenský svaz se proto spustil s firmami SEVEn Energy a SIMONE Research Group společný výzkumný projekt. „Cílem projektu je vyvinout a ověřit možnost dodávky biometanu do distribučních plynárenských sítí, aniž by bylo nutné zvyšovat jeho spalné teplo biometanu na úroveň zemního plynu přídavkem energeticky hodnotnějšího plynu, kterým je typicky propan. Pokud se nám to podaří, zjednodušíme cestu pro jeho využití v tuzemském plynárenství,“ přiblížila výkonná ředitelka svazu Lenka Kovačovská.

Vše, co v současnosti funguje na zemní plyn, bude fungovat i na biometan bez nutnosti jakýchkoli úprav technologie a dalších investic. „To si u nás mohou už v praxi vyzkoušet majitelé vozidel na CNG. Biometan v podobě BioCNG do sítě začalo vtláčet Energetické centrum recyklace Rapotín,“ poznamenala ještě Kovačovská.

Svaz nabízí zájemcům, kteří se formálně přihlásí k rozvoji plynové mobility, odborné poradenství i školení řidičů plynových vozidel. Výzva je směrována na provozovatele flotil osobních a nákladních automobilů. Mezi ty patří výrobní podniky, logistické firmy nebo města a obce jako vlastníci dopravních podniků. „Budeme rovněž aktivně prosazovat související podpůrná legislativní opatření, jako je zachování snížené sazby spotřební daně, osvobození vozidel na plyn od mýta a investiční podpory na pořízení vozidel ze strany státu,“ uvedl předseda rady Českého plynárenského svazu Martin Slabý.

Biometan vyrobený u odpadních vod nabízí řidičům vozů na CNG ve svých stanicích již společnost E.ON. Řidiči ho do svých aut naplní v šesti vybraných lokalitách. Tímto krokem se „ozelenila“ přibližně čtvrtina celkového objemu plynu, který klienti u plniček E.ONu po celé republice během roku odeberou. „Biometan, který máme na šesti stanic, odpovídá zhruba čtvrtině veškerého objemu, který u nás zákazníci nakoupí,“ přiblížil vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON. Martin Klíma.

Jedná se o plničky v Brně u čerpací stanice Benzina, v Humpolci, v Českých Budějovicích u čerpací stanice Jihotrans, ve Zlíně, v Nýřanech a v Břeclavi. Všechny lokality patří dlouhodobě k nejvytíženějším veřejným stanicím v síti E.ONu. Ekologičtější palivo ve stanicích se neprojeví na ceně, která zůstává stejná jako doposud.

Stlačený zemní plyn představuje v současnosti nejčistší pohon z běžně dostupných fosilních paliv. Ale stále však jde to palivo, které se musí těžit. „Biometan k tomu nabízí skvělou alternativu. Jedná se o bioplyn, který je vyčištěný od sirných a dusíkatých látek, oxidu uhličitého a vody a tím svou kvalitou a složením odpovídá zemnímu plynu. Výsledný produkt má obsah minimálně 95 procent metanu. Přitom se získává z biologicky rozložitelného materiálu. Na jeho kvalitu jsme získali všechny záruky i potřebné certifikáty,“ vysvětlil Petr Hrubý z oddělení Mobility Services společnosti E.ON. Dodavatele E.ON dlouho hledal a nakonec se dohodl se společností RWE.

Podle odhadů Komory obnovitelných zdrojů energie Biometan nahradí v roce 2030 až 40 procent zemního plynu používaného ve státech EU v sektoru dopravy. Celkové emise skleníkových plynů z dopravy poháněné plynem se tak sníží o 55 procent, doprovázené až jedním milionem nových pracovních míst a roční úsporou při nákupu pohonných hmot více než 115 miliard korun. Vycházeli z nové studie o současném stavu a potenciálu využití biometanu v dopravě, kterou vydala Asociace pro vozidla na zemní plyn a bioplyn (NGVA) a Evropská bioplynová asociace (EBA).

Na rozdíl především od západních států EU je v Česku využití biometanu prozatím v plenkách. Do plynařské distribuční sítě dodává od loňského roku jediná bioplynová stanice v Rapotíně. Malým lokálním výrobcem je ČOV v České lípě a ústecká BPS Všebořice výstavbu technologie čištění bioplynu na biometan připravuje. Větší rozvoj výroby biometanu může přinést novela Zákona o podporovaných zdrojích energie.

„Hlavně využití biometanu v dopravě je jedním ze stěžejních pilířů její dekarbonizace. Společně s elektřinou z obnovitelných zdrojů v dopravě si určitě zaslouží podporu,“ domnívá se předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

Autor: Veronika Vindišová