AktuálněEKONOMIKA

Mlsna: Jsem proti vzniku samostatného úřadu pro veřejné zakázky

 …říká v rozhovoru pro Moravské hospodářství nový předseda ÚOHS Petr Mlsna     

Počátkem roku 2021 uplyne měsíc, co se ujal funkce nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna. Respektovaný právník a germanista, který prošel řadou vysokých funkcí, má v plánu hned v lednu příštího roku provést kompletní rekonstrukci rozkladových komisí. Během našeho setkání v den nástupu do nové funkce uvedl, že hlavním a bezprostředním cílem je obnovit důvěru veřejnosti v objektivitu a nezávislost rozhodování ÚOHS. Během asi čtyřicetiminutového sezení s novým předsedou jsme se dotkli rovněž často diskutované možnosti vzniku samostatného úřadu pro dohled nad zadáváním veřejných zakázek. 

V této souvislosti Mlsna zdůraznil, že se staví jednoznačně proti této myšlence. Zakládání nových úřadů není podle jeho vyjádření řešením problémů, například nepomůže zkrátit délku řízení. Podstatný je proces s nastavením jasných, pevných lhůt, a to, jak funguje předávání materiálů mezi prvním a druhým stupněm. Předseda úřadu zároveň zmínil i krizi, která nás pravděpodobně čeká, a proto zřizovat novou instituci s minimální investicí 70 milionů korun a k tomu s dalšími náklady na provoz by nebylo vhodné. Ve srovnání s dnešním fungováním ÚOHS by to mohlo představovat nárůst o částku až sto milionů korun.

Pane předsedo, na své první tiskové konferenci jste se zmínil o zlepšení komunikace, o větší otevřenosti úřadu. Dá se tedy říct, že se vám antimonopolní úřad jevil zvenčí jako málo otevřený?

Pokud mohu mluvit jen za sebe, když jsem pracoval na ministerstvu vnitra, působil tento úřad skutečně jako nějaký uzamčený zámek, který příliš nekomunikuje s vnějším světem. V podstatě se jeho komunikace omezovala na tiskové zprávy, které byly velmi strohé, a to se domnívám, že antimonopolnímu úřadu udělalo špatný obraz.

Máte na mysli období, kdy byl předsedou antimonopolního úřadu Martin Pecina nebo pak jeho nástupce Petr Rafaj?

Myslím si, že se spíše jedná o období mého předchůdce, nikoliv tedy o období, které bylo ještě předtím.

Vzpomínám si, že když nastupoval do funkce Martin Pecina, tak rovněž hlásal snahu o větší otevřenost úřadu. Zároveň ale musím zmínit Pecinovo setkání s tehdejším podnikatelem Andrejem Babišem na benzinovém čerpadle u Prahy. Může se předseda ÚOHS setkávat s politiky, s podnikateli? 

Domnívám se, že se předseda antimonopolního úřadu může scházet s politiky, ale jen na půdě institucí, které jsou k tomu určeny. Nevidím nic špatného na tom, že jsem jako předseda navštívil Poslaneckou sněmovnu, kde se konal kulatý stůl, bylo to transparentní, dopředu ohlášené. Na setkání seděli zástupci všech parlamentních politických stran. Ptali se na mé vize, na první kroky. Myslím si, že to je legitimní, stejně jako je legitimní, když je předseda pozván na Hrad k panu prezidentovi nebo na jednání vlády kvůli projednání nějaké agendy. Jinak se domnívám, že k takovým setkáním mají sloužit oficiální prostory. Ani já jsem jako náměstek ministra neběhal po pražských kavárnách a neřešil tam úřední agendu. K tomu slouží jedině sídlo úřadu.

Pražská kavárna“ je u nás velmi populární termín. Chci se vás ale zeptat na jinou záležitost, na mezinárodní spolupráci. Všiml jsem si, že jste na své první tiskové konferenci konkrétně zmínil ve světě uznávaný německý soutěžní úřad Bundeskartellamt.

Vystudoval jsem německo-rakouská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a potom jsem tam také patnáct let vyučoval předmět hospodářství v německy mluvících zemích. Samozřejmě němčina byla na tomto působišti pro kontakt důležitá a měli tam také dvojjazyčný program.  Částečně jsme učili i v němčině a odtud pochází též můj pozitivní vztah k německému jazyku. Německý Bundeskartellamt je samozřejmě pro nás velmi důležitým partnerem. Chtěl bych připomenout, že německý soutěžní úřad udává v Evropě trendy v oblasti hospodářské soutěže.

Hodláte v dohledné době provést na antimonopolním úřadu nějaké zásadní personální změny?

Nějaké drobné změny v systemizaci chci provést již k 1. lednu nového roku 2021. Tyto změny se však budou týkat spíše sekretariátu předsedy. Hlavně, abych měl přímo pod sebou tiskového mluvčího, abych měl pod sebou rovněž personální oddělení úřadu. Pro zásadnější změny ve vedení úřadu si ale nechám odstup minimálně několika týdnů. Myslím si, že není potřeba být před vánočními svátky zbrklý.

V pořadí již pátý předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., byl na přelomu let 2012 a 2013 ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Později působil kromě jiného ve funkci náměstka na ministerstvu spravedlnosti. Od roku 2015 až do svého jmenování předsedou ÚOHS řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra. Mlsna působí i jako vysokoškolský pedagog. Ve funkci vystřídal Petra Rafaje, který byl nejdéle sloužícím předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  Petr Rafaj, stál v čele ÚOHS od roku 2009, kdy vystřídal Martina Pecinu.

Autor: Kristián Chalupa