MĚSTA

Bioplynová stanice Rapotín dodává teplo už do třetiny obce

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka, projekt investiční skupiny Energy financial group, zvýšila množství vyprodukovaného tepla dodávaného do přilehlé obce. Oproti loňskému roku jde o 60 % nárůst. Teplo z bioplynové stanice je dodáváno do centrální kotelny obecní společnosti RAPOS Rapotín, odkud je rozváděno dál přímo do jednotlivých domácností. V lednu 2021 sem z bioplynové stanice dorazilo téměř 1000 GJ tepla, které umožňuje vytopení zhruba třetiny obce.

Díky instalaci nového spalinového výměníku se nám podařilo navýšit produkci tepla a tím zvětšit množství, které jsme schopni dodávat Rapotínu. Nyní od nás do centrální kotelny putuje každý měsíc 988 GJ tepla z celkových 1 520 GJ, které dokážeme vyprodukovat. Díky vylepšené technologii se navíc podařilo výrazně snížit spotřebu bioplynu v kogenerační jednotce, takže z menšího množství plynu dokážeme získat více tepla. To pochopitelně výrazně šetří náklady,“ vysvětluje Pavel Bureš, technický ředitel Energy financial group.

V areálu bioplynové stanice jsou v letošním roce plánovány další modernizace. Během února bude osazena druhá kogenerační jednotka, v následujících měsících dojde také ke spuštění projektu akumulace. Díky akumulační nádobě bude vyprodukované teplo centralizováno na jednom místě, odkud bude následně distribuováno do sítě v aktuálním čase a množství podle požadavků spotřebitelů.

Veškeré projekty společnosti Energy financial group jsou ekologicky šetrné, protože vyráběné teplo, stejně jako elektřina a plyn pocházejí výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Teplo získané ekologickou fermentací v současnosti vytápí 260 rapotínských domácností, mateřskou a základní školu či hasičskou zbrojnici. Od počátku letošního roku je pro koncové zákazníky dostupná i cenově výhodná „zelená” elektřina a biometan, a to díky novému projektu EFG Green energy zajišťujícímu distribuci produkované energie přímo zákazníkům.

(red)