STÁT

Bojujte se suchem a kompostujte, žádá ministerstvo

Česko nadále trápí sucho. Situace je nejhorší za posledních 500 let. Ministerstvo životního prostředí proto apeluje na lidi, aby kompostovali. Můžeme tak zlepšit schopnost půdy udržet vodu a předcházet erozím.

Podle odborníků se sucho neustále zhoršuje. Během jednoho z květnových víkendů, kdy vydatně pršelo, dokonce zaznamenali unikátní situaci. „Vrstva půdy do 40 centimetrů půdy je vláhově na celém území v obvyklém stavu, v hlubší vrstvě 40 až 100 centimetrů je vody velmi málo. S napětím jsme čekali, zda se voda z dešťů dostane hlouběji, ale vyschlá půda a žíznivá vegetace toho moc nepropustily,“ zjistili odborníci z vědeckého týmu InterSucho.

Jednou z možností, jak situaci kolem sucha alespoň trochu zvrátit, je podle ministerstva životního prostředí zpracovávání biologicky rozložitelného odpadu a jeho následní použití v přírodě. Kompostovat můžeme doma na zahradě, ale také v bytě na balkóně.

„Následným pravidelným použitím kvalitního kompostu pro hnojení je zajištěn dostatek organické hmoty v půdě, která je pak chráněna před erozí a zadržuje dostatečné množství vody. Zároveň dodává rostlinám živiny a není tak nutné používat tolik hnojiv a pesticidů. Správné třídění bioodpadů a jejich kompostování také omezuje vznik emisí metanu ze skládek a pomáhá zachytit oxid uhličitý v půdě,“ vysvětluje ministerstvo, proč je důležité přemýšlet o nakládání s odpadem.

I proto loni resort zavedl pro obce povinnost zajistit celoročně pro místní obyvatele třídění bioodpadů, jejichž množství každoročně roste o několik procent. Přispěla k tomu právě také města, která se snaží zavádět stále nové služby. Například v Trutnově od začátku dubna zajišťuje společnost Transport Trutnov jednou za dva týdny právě svoz bioodpadu. Přičemž každý majitel domu má nárok na jednu odpadovou nádobu zdarma.

Poplatek za tuto službu je již součástí poplatku za svou komunálního odpadu, místní tak neplatí nic navíc. „Separace odpadu je v současné době nezbytná. Občas nám lidé komplikují práci a ke svozu dávají nerozložitelný odpad, jako například kameny, cihly, sklo, stavební materiál či popel, což tam nepatří,“ upozornil Jiří Ticháček, ředitel společnosti Transport Trutnov.

Kontejnery na bioodpad začali nedávno rozdávat také v Blansku. Plastové nádoby o objemu 240 litrů si ji již mohli zdarma vyzvednout obyvatelé Lažánek, Olešné, Hořic, Horní a Dolní Lhoty, Obůrky, Češkovic, Klepačova a Těchova. Nové kontejnery nahradily v místních částech dosud používané plastové pytle. Svozová firma kontejnery od rodinných domů odváží vždy jednou za čtrnáct dní. Město už ale požádalo o dotaci ze Státního fondu životního prostředí tak, aby popelnice na bioodpad mohlo příští rok rozdávat i přímo v Blansku.

Podpořit kompostování může podle ministerstva životního prostředí skutečně každý z nás. Je podstatné, aby se v domácnosti třídily všechny biologicky rozložitelné odpady, které zde vznikají. „To znamená jak odpady ze zahrad, tak odpady ze zpracování ovoce a zeleniny. Rozbory odpadů ukazují, že právě těchto odpadů je stále v popelnicích na směsný komunální odpad nezanedbatelné množství,“ podotýká ještě ministerstvo.

Autor: Veronika Vindišová