MĚSTA

Brno zřídí dvacet sedm míst pro zpětný odběr pneumatik zdarma

Velká novinka čeká na všechny Brňany, kteří řeší, co s použitými pneumatikami. Doposud měli možnost za úplatu využít 14 sběrných středisek určených k tomuto účelu, a ještě zaplatit následnou likvidaci. Nově se Rada města Brna chystá podepsat smlouvu se společností GREEN Logistics CZ za účelem zřízení veřejných míst zpětného odběru odpadních pneumatik.  Těch bude po celém Brně dvacet sedm.

„Vypůjčíme celkem dvacet sedm pozemků, na kterých nyní leží sběrná střediska odpadů. Při jejich výběru jsme zohledňovali to, aby se zde mohlo nashromáždit nejméně 50 kusů starých pneumatik Navýšíme tím současnou kapacitu odběru starých pneumatik téměř dvojnásobně. Navíc odpadnou poplatky za předání pneumatik a za jejich odstranění. Nyní Rada města Brna podepíše smlouvu se společností, která bude pneumatiky odebírat a samotný sběr by tak mohl být spuštěn už v červnu,“ uvedl první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Město podle Hladíka tímto krokem vysílá jasnou informaci, kam staré pneumatiky patří. Předání odpadních pneumatik bude probíhat bez ohledu na datum jejich uvedení na trh nebo výrobní značku a také bez vazby na koupi nového výronku.

„Chceme, aby likvidace pneumatik byla pro občany co nejjednodušší, aby pneumatiky nekončily v lesích, rybnících nebo v příkopech u silnic. Síť míst zpětného odběru proto bude poměrně hustá. Doposud musel občan v rámci brněnských sběrných středisek zaplatit 30 korun u pneumatiky bez disku a 55 korun u pneumatiky s diskem. Zpětný odběr zdarma byl možný jen v servisech či prodejnách. Problémem jsou také pneumatiky vyhozené u kontejnerů na tříděný odpad nebo přímo v kontejnerech,“ dodává Hladík.

(red)