AktuálněEKONOMIKA

ČSÚ a MŽP zintenzivní spolupráci v oblasti odpadů

Předseda České statistického úřadu Marek Rojíček a ministr životního prostředí Richard Brabec podepsali memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti odpadové statistiky. Na základě uzavřené dohody vznikne stálá pracovní skupina pro statistiku odpadů.

Obě strany se v memorandu zavázaly zejména vyvinout maximální úsilí o odstranění rozdílů z reportingu dat o komunálním odpadu. „Smyslem je vyjasnit a pokud možno odstranit zbývající rozdíly ve vykazovaných datech. Zároveň je naším společným cílem efektivně využívat jak administrativní, tak statistické zdroje dat tak, aby zátěž respondentů byla co nejmenší. Dosavadní spolupráce se v tomto směru velmi osvědčila a máme tedy zájem ji dále prohloubit,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

„Dosavadní spolupráce mezi MŽP a ČSÚ už v předchozích letech  přinesla klíčové snížení administrativní zátěže obcí i firem. Zřízením permanentní pracovní skupiny se nám otevírá možnost další a intenzivnější spolupráce na odborné úrovni, nezbytné jak pro další omezování administrativy, tak pro srozumitelnou interpretaci výstupů obou institucí na téma odpadového hospodářství,“ připomíná Richard Brabec, ministr životního prostředí. 

Uzavřené memorandum navazuje na existující Ujednání mezi Českým statistickým úřadem, Ministerstvem životního prostředí a Úřadem vlády České republiky o vykazování produkce komunálního odpadu z 20. ledna 2016.

(red)