MĚSTA

Desítky přejezdů vybaví závorami, zvýší se tím bezpečnost

O 1,5 miliardy více letos Správa železnic investuje do modernizace tratí a oprav nádražních budov. Počítá se také se zvýšením bezpečnosti na 200 přejezdech. Zároveň poslanci projednávají novelu zákona o drahách. Strojvedoucí mají být nově pokutováni stejně jako řidiči.

Opravy v takovém rozsahu umožňuje Správě železnic letošní rozpočet ve výši 53 miliard korun, na investice vyčlenili 31 miliard. „Pokračujeme v zabezpečení železnice, jak na železničních přejezdech, tak v zavádění ETCS. Opravujeme také nádražní budovy, investice letos dosáhnou 1,7 miliardy korun. Hotové budou budovy například v Havířově nebo Strakonicích,“ říká ministr dopravy za ANO Karel Havlíček

Peníze budou směřovat i na modernizace železničních přejezdů. Celkem čtyřicet dostane ke světelné signalizaci závory, které mohou zabránit v řadě dopravních nehod. Správě železnici tento bezpečnostní prvek zavede i na dalších třech desítkách přejezdů, kde jsou dosud pouze výstražné kříže. Dále osm železničních přejezdů bude vybaveno kamerovým systém a jedenáct přejezdů bude úplně zrušeno. 

Největší rozsah prací jinak Správě železnic plánuje na trati Rumburk – Velký Šenov. Počítá se s investicí ve výši 334 milionů korun. Dojde k odstranění rychlostních omezení pro moderní vozidla a tomu odpovídající zkrácení jízdních dob. K významným stavbám letos řadíme i opravy mezi stanicemi Kryry a Vroutek na Lounsku za 190 milionů korun nebo na dvoukolejném úseku Bystřička – Jablůnka na Vsetínsku za 173 milionů korun. Pokračovat bude rovněž rozsáhlá oprava trati Horažďovice – Žichovice. Výraznou proměnou projde řada výpravních budov. Na pražském hlavním nádraží bude letos dokončena rekonstrukce fasády Fantovy budovy, na kterou naváže první etapa prací v interiéru.

Dále chce Správa železnic investovat do modernizace rozsáhlé výpravní budovy v Pardubicích. Dále se zaměří na modernizaci v Táboře, ve stanici Opava západ a v Plzni na hlavním nádraží a na Jižním Předměstí. Pokračovat budou rekonstrukce nádražních budov v Berouně a v Českých Budějovicích. Dokončí se architektonicky zajímavá stavba v Havířově.

Už je schválený i plán zavádění takzvaného ETCS na dopravně vytížených regionálních tratích s vyššími rychlostmi i minimálně zatíženými tratěmi s nižšími rychlostmi, případně s malou perspektivou rozvoje. Jde o evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožní předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě i o povolené rychlosti a současně bude strojvedoucího kontrolovat, že tyto pokyny dodržuje. „V úhrnu se jedná o investice ve výši 44 miliard korun pro tyto dvě kategorie.  Veškeré náklady pro všechny tratě jsou pak ve výši 90 miliard korun,“ informoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Pokuta až 10 tisíc pro strojvedoucí

V Poslanecké sněmovně se zároveň začala projednávat novela zákona o drahách. Jejím cílem je ustanovit jednotné podmínky na železnici po celé Evropské unii. Ministerstvo dopravy nově přišlo s pozměňovacím návrhem, který umožňuje pokutování strojvedoucích. Za porušení povinností by mohli platit až deset tisíc korun.

Proti se již postavila Federace strojvůdců. „Jsem přesvědčen o tom, že přece nelze stavět dům od jeho střechy! Často to veřejně říkám a myslím tím, že je nesmyslné začínat od trestání strojvedoucích, aniž se předtím dá do náležité podoby forma a hlavně obsah všech s tím souvisejících prováděcích předpisů, které vymezují a rozhodujícím způsobem ovlivňují práci této naší klíčově významné železniční provozní profese,“ uvedl předseda Federace strojvůdců Jaroslav Vondrovic.

Ministerstvo dopravy pozměňovacím návrhem reaguje na sérii nehod, které se loni odehrály na železnici. Řidiči jsou totiž pokutováni, ale strojvedoucí doposud ne. Podle oficiálních dat Drážní inspekce přitom v celkovém součtu loňský rok přinesl nejméně nehod za posledních sedmnáct let, přičemž při porovnání statistik s rokem 2019 se jedná o pokles o 21 procent. Počet usmrcených však klesl pouze o čtyři procenta a počet zraněných pak o 20 procent.

Roli ve vnímání loňského roku z pohledu nehod na železnici sehrál červenec, kdy se událo 134 mimořádných událostí, což je nejvíce v jednom měsíci za posledních pět let. V tomto měsíci také zemřelo na železnici nejvíce osob, a to 28. Z dlouhodobého hlediska je loňský počet mimořádných událostí nejnižší od roku 2004. 

Autor: Veronika Vindišová