AKCE

Ekologie a její budoucnost: Tématem č. 1 bylo zálohování PET lahví. Na programu byla i komunitní energetika

Brno, 23. ledna 2024 – Zálohování PET lahví a plechovek, novinky z oblasti odpadového hospodářství či schválená legislativě lex OZE II. To byla některá z hlavních témat setkání Ekologie a její budoucnost, na kterém diskutovali zástupci měst a obcí s představiteli Ministerstva životního prostředí ČR, Státního fondu životního prostředí ČR, a dalšími odborníky. Akci v brněnském hotelu Continental pořádala společnost Magnus Regio.

Setkání se uskutečnilo pod záštitou Mgr. Petra Hladíka, ministra životního prostředí, Ing. Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna a Lukáše Dubce, 1. náměstka hejtmana JMK.

Tématem prvního bloku přednášek bylo odpadové hospodářství a chystaná legislativa k zálohovému systému na PET lahve a plechovky. Hned v úvodu však Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení recyklace a strategie přechodu k cirkulárnímu hospodářství z Ministerstva životního prostředí ČR, shrnul, co se z hlediska legislativy událo za rok 2023.

Podařila se schválit vyhláška k jednorázovým plastům,  stejně tak k palivům z odpadů a k asfaltovým směsím. Vydalo se oprávnění pro nový kolektivní systém pro cigaretové výrobky,“ uvedl Jan Maršák. Dále se významně posunul legislativní proces u novely zákona o obalech, která by měla zavést zejména povinné zálohování PET lahví a plechovek. „Tento rok nás čeká dokončení legislativního procesu k povinnému zálohování, nyní je nutné vypořádat připomínky, kterých dorazila celá řada,“ uvedl a s tím, že okolní země mají systém zálohování zaveden, resp. jej budou v dohledné době zavádět. Současně představil kalkulačku Ministerstva životního prostředí, kde si každá obec může na základě propočtu kompenzací spočítat, jak se zavedení systému promítne do obecního rozpočtu.  

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení recyklace a strategie přechodu k cirkulárnímu hospodářství z Ministerstva životního prostředí ČR

V následné diskuzi reagoval za všechny starosta obce Mokrá-Horákov Ing. Matyáš Charvát: „Obavy ze zavedení zálohového systému vnímám jak z pohledu občana, kdy je nutné někde skladovat PET lahve v nesešlápnuté podobě, tudíž postrádám často omílaný uživatelský komfort, tak především z pohledu municipality. A to hlavně z důvodu odlivu cenného materiálu ze systému, který již funguje.“ Pokud podle Charváta zavedení zálohování nedopadne díky kompenzacím přímo na obecní rozpočty, bude muset dojít kupříkladu ke zdražení výrobků pro samotné občany.

Zálohování PET lahví z pohledu zpracovatele a odpadové společnosti bylo tématem Ondřeje Palana, právníka ze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která byla partnerem setkání: „Pro zpracovatele by nebylo zálohování žádnou revolucí – proces recyklace a kvalita výstupů jsou nyní totožné jako při zálohování.“

Ondřej Palan, AVE CZ

Přehled dostupných dotačních titulů pro města a obce představil Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství ze Státního fondu životního prostředí. Dotační programy v balíčku Energion – Podpora energeticky úsporných opatření v roce 2024 ze strany Jihomoravského kraje prezentoval Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Lukáš Dubec, náměstek hejtmana JMK

Praktické tipy pro města a obce jak nakládat s odpadem si pro účastníky připravil odborný konzultant Enviwebu Ing. Lukáš Žaludek, jehož přednáška nesla název Odpad jako komunální příležitost.

Ing. Lukáš Žaludek, odborný konzultant

Již od července se rozšíří možnosti v rámci komunitní energetiky

Další blok přednášek se tematicky věnoval energetice. S tématem Nově schválená legislativa lex OZE II v souvislosti s obecními projekty vystoupila Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky. „Komunitní energetika je klíčovým nástrojem v oblasti řešení klimatické a energetické krize, podpory místní výroby, spotřeby energie a posílení postavení energetického společenství. Hlavním účelem není primárně vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům,“ uvedla s tím, že od prvního července bude možné sdílet elektřinu, a to v modelu Aktivní zákazník, kdy je možné sdílení napříč celou Českou republiku až pro 11 míst, nebo v rámci Energetického společenství. Již nyní je možné sdílení elektřiny z vlastního OZE v rámci bytového domu.

Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky České republiky

Právě vůči legislativním podmínkám v tuzemsku se vymezil starosta městské části Brno Židenice Ing. Petr Kunc. Podmínky sdílení, zvláště z důvodu omezené možnosti nastavení alokačního klíče jsou podle něj v praxi nepoužitelné.

Ing. Petr Kunc, starosta městské části Brno Židenice

Tématu udržitelné energetiky se věnovala Ludmila Vozdecká, vedoucí projektová manažerka pro udržitelnou energetiku ze společnosti TEDOM energie, která byla také partnerem setkání. „Energetika se mění. Příčinou změny je tlak na environmentální aspekty energetiky, změna chování koncových uživatelů a zvyšování nároků na přenosovou soustavu. Tato oblast se bude měnit a už se mění v několika aspektech. Od velkých centrálních zdrojů přecházíme k decentralizovaným zdrojům energie. V distribuci přestává platit základní rovnice, kdy velký centrální dodavatel dodává spotřebiteli,“ sdělila Vozdecká.

Ludmila Vozdecká, projektová manažerka pro udržitelnou energetiku ze společnosti TEDOM

Oblast odpadového hospodářství a energetiky ve své prezentaci týkající se energetického využití odpadů propojili Mgr. Ing. Igor Laštůvka dipl.ek., MBA, Ph.D., ředitel divize Jihovýchod a Mgr. Petr Špičák, technický ředitel společnosti Recovera Využití zdrojů – partnera akce. Prezentovali příklad moderní separační linky, která naplňuje vizi cirkulární ekonomiky – před vlastním energetickým využitím dojde k vyseparování recyklovatelných složek.

Mgr. Ing. Igor Laštůvka dipl.ek., MBA, Ph.D., ředitel divize Jihovýchod a Mgr. Petr Špičák, technický ředitel Recovera Využití zdrojů

Příklady dobré praxe za město Brno představil Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Statutární město Brno.

Ing, Martin Vaněček

Zazněla také připomínka důležité legislativní novinky pro města a obce – digitálně technické mapy. Jak pokračuje zavádění digitálních technických map v městech a obcích, přednesla Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka firmy TopGis, která byla dalším partnerem akce stejně jako společnost SAKO Brno.

Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka TopGis