AktuálněKRAJE

Moravskoslezský kraj pokračuje v masivní instalaci fotovoltaických elektráren

Moravskoslezský kraj pokračuje plánuje další instalace fotovoltaických elektráren na střechy krajských budov, navíc připravuje další projekty na snížení spotřeby energie. Fotovoltaika může krajskému rozpočtu v budoucnu ušetřit miliony korun ročně. V krajských budovách se budou také rekonstruovat staré nevyhovující kotelny a vyměňovat neekologické kotle.

„Společně s odborníky Moravskoslezského energetického centra (MEC) rozjíždíme projekty fotovoltaik, jejichž výkon může v budoucnu dosáhnout až 4 MWp. Tolik energie by pokrylo roční spotřebu zhruba dvou tisícovek domácností. To je elektřina pro celé Klimkovice nebo Polanku. Alternativní zdroje sice nemohou být základem republikového energetického mixu, ale pokud se jimi vyrobená elektřina spotřebuje v daném místě, mají smysl a jejich využívání bude čím dál intenzivnější,“ uvedl první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

Dodal, že fotovoltaické panely jsou už instalovány na střeše budovy sociální péče Sagapo v Bruntále, Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, ZUŠ Klimkovice, ZUŠ Leoše Janáčka Havířov, ZŠ Čkalovova Ostrava, nemocnici ve Frýdku-Místku a také na budově krajského úřadu. „Loni jsme nechali vypracovat statické posudky pro více než sedm desítek krajských budov. Chtěli jsme si ověřit, kde je možná instalace solárních panelů pro výrobu elektrické energie. Statické posudky jsou hotové a tam, kde to je možné, se začínají se projekty realizovat. Aktuálně vypisujeme tendr na solární panely na budově gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Ostravě na Střední škole služeb a podnikání, také u Správy silnic Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně, na budově organizace Náš svět v Pržně a v Krnově u krajské příspěvkové organizace Harmonie,“ vyjmenoval první náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že u všech těchto elektráren bude zároveň instalována baterie pro ukládání vyrobené elektrické energie. Při realizaci projektů bude využita metoda Design & Build, která je výhodná proto, že projekt i samotnou stavbu má na starosti jedna firma, což vede i k rychlejší realizaci projektu. Náklady dosáhnou zhruba 26 milionů korun, budou hrazeny částečně z krajského rozpočtu a částečně z evropských peněz z Modernizačního fondu.

 „Ověřili jsme si u předchozích instalací, že někdy je pro nás efektivnější nechat celou realizaci fotovoltaických elektráren na vysoutěženém dodavateli, tedy využít takzvaný model Design and Build,“ řekl Jakub Unucka.

Upozornil, že Moravskoslezský kraj aktuálně připravuje další projekty fotovoltaických elektráren na budovách 28 příspěvkových organizací za více než 100 milionů korun. Solární panely tak budou vyrábět elektřinu například v krajských nemocnicích v Karviné, Třinci, v Muzeu Těšínska, Dětském domově v Ostravě-Hrabové nebo Zdravotnické záchranné službě v Havířově a dalších.

„Slunce svítí zdarma, je škoda toho nevyužít, takže chceme, aby se solární panely brzy objevily na co největším počtu střech krajských organizací. Ale jen instalace panelů bez bateriového úložiště není moc výhodná. Proto připravujeme projekty i s úložištěm, které může navíc tvořit základ komunitní energetiky v daném místě. Pokud budeme sdílet elektřinu s místními firmami nebo občany, budou mít soláry na střeše mnohem větší efekt. Aktuálně jednotlivé příspěvkové organizace vyhlašují výběrová řízení na zpracování projektových dokumentací. U jednodušších projektů, především těch, které nebudou vyžadovat stavební povolení, předpokládáme zahájení realizace už letos, u ostatních v roce 2025. Letos také přibydou další solární panely na budovách krajského úřadu s plánovaným výkonem do 100 kW,“ upřesnil první náměstek hejtmana Jakub Unucka s tím, že Moravskoslezský kraj nechal také vypracovat analýzu stavu plynových zdrojů tepla ve svých příspěvkových organizacích.

„Ukázalo se, že mnohé kotle jsou staré, ve špatném technickém stavu a není možné je už opravit. Takže se musejí vyměnit. Spotřeba energie a paliv bude menší, protože budou nahrazeny novými spalovacími zdroji s vyšší energetickou účinností nebo bezemisními tepelnými čerpadly s novým strojním zařízením. Součástí některých rekonstrukcí bude také výměna zastaralých strojů a zařízení, úprava otopné soustavy, potrubních rozvodů, spalinových cest a systému měření a regulace. Realizace bude probíhat dvěma způsoby, a to klasickým zadáním projektové dokumentace a následným výběrem zhotovitele, nebo metodou Design & Build,“ popsal první náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upřesnil, že na rekonstrukci kotelen a výměnu kotlů v příspěvkových organizacích vyčlenil Moravskoslezský kraj ve svém rozpočtu 70 milionů korun. Tepelná čerpadla budou dodávat teplou vodu například pro Mateřskou školu Elišku v Opavě, Dětský domov a Školní jídelnu v Lichnově, Správu silnic Moravskoslezského kraje v Šenově u Nového Jičína.

Zdroj: MSK