AktuálněMĚSTA

Poplatek za odpad roste, obce nemají na výběr

Kvůli zdražování energií, pohonných hmot a dalších komodit města zvýšily poplatek za svoz komunálního odpadu. V Ostravě se k tomuto kroku uchýlili dokonce po devatenácti letech.  Zvýšení cen se týká velkých měst i malých obcí.

V roce 2021 totiž vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který postupně, až do roku 2029, zdražuje v České republice poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky a výrazně tak ovlivňuje vývoj cen skládkování směsného odpadu. Hlavním cílem této novely je, aby skládkování či jiné formy odstranění odpadu byly až posledním, nejméně preferovaným způsobem nakládání s odpadem.

O 240 korun více než tomu bylo doposud proto zaplatí za komunální odpad například v Novém Jičíně. Nově tak cena stoupla na 840 korun. „Za posledních deset let došlo pouze k minimálnímu navýšení tohoto poplatku, což nereflektuje nárůst nákladů města v oblasti odpadového hospodářství. V roce 2003 občané města platili 264 korun, od roku 2013 až do roku 2019 byla výše poplatku 552 korun, a v roce 2020 byl poplatek navýšen o 48 korun, tedy na 600 korun,“ zdůvodňuje vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková. „V roce 2022 výdaje města za odpady činily bezmála 29 milionů korun, zatímco příjmy z odpadového hospodářství jen 17 milionů. Město tak uhradilo ze svého rozpočtu přes 11 milionů korun, na každého obyvatele tak zaplatilo nad rámec poplatku 493 korun,“ podotýká Bártková.

Místostarosta Ondřej Syrovátka dodává, že i přes zvýšení poplatku bude město nadále za své obyvatele nadále doplácet. „I když se nám postupně daří snižovat množství vyprodukovaného směsného odpadu – v roce 2022 to například bylo 200 kilogramů na osobu a rok oproti 210 kilogramům v roce 2021 – náklady na odpadové hospodářství stále rostou, a proto jsme se rozhodli k tomuto nepopulárnímu kroku přistoupit. Jen poplatek za skládkování daný vyhláškou byl v roce 2020 500 korun za tunu, v příštím roce to již bude po vyčerpání skládkovací slevy 1250 korun, což je 2 a půl krát více. Reálné náklady na 1 poplatníka jsou přibližně 1300 korun, takže i přes navýšení bude město stále velkou část doplácet,“ upozorňuje místostarosta.

Připlatí i také obyvatelé Tišnova, kde se tento místní poplatek zvýšil naposledy v roce 2020. Tehdy došlo ke zdražení o 160 korun, tedy z původních 500 korun na 660 korun. Tuto cenu ale již nešlo nadále udržet, protože výdaje města za odpady se od roku 2020 zvýšily o více než tři miliony ročně. A to i přesto, že roste množství vytříděného papíru a plastu. Cena za nakládání se směsným komunálním odpadem se i tak od roku 2020 zvýšila o více než jednu třetinu.Zatímco v roce 2020 zaplatilo město za likvidaci 1 tuny směsného komunálního odpadu přibližně 1 800 korun, loni již cena za stejný objem odpadu činila více než dva a půl tisíce korun. Z tohoto důvodu je bohužel nevyhnutelné zdražení místního poplatku za komunální odpad i v našem městě.

„Jsem rád, že jsme ke zdražení nemuseli přistoupit již dříve. Uplynulé dva roky byly vzhledem k enormnímu nárůstu cen energií pro mnoho rodin velmi složité. Nyní se již však zdražení vyhnout nelze, i nová výše poplatku je dle mého názoru přijatelná. Je to i díky tomu, že Tišnováci dobře třídí, za což bych chtěl tímto poděkovat. My se snažíme vytvářet dobré podmínky pro třídění odpadu a jeho likvidaci. Věřím, že se to daří, “ říká starosta Jiří Dospíšil. Pro tento rok tedy poplatek na osobu žijící v Tišnově činí 780 korun. Zdražení se tedy projeví ve zvýšení ceny o 120 korun. 

Po devatenácti letech zvýšili poplatek za komunální odpad Ostrava, a to z 498 na 720 korun ročně. Vyšší cenu měli původně zdejší obyvatelé platit už letos, ale kvůli vysoké inflaci a zvyšování cen životních potřeb nakonec zastupitelé rozhodli, že změnu odloží až na rok 2024. 

Lidé v Ostravě platili za odpady ročně jednorázovou částku 498 korun už od roku 2005. Magistrát poplatek dlouhodobě nezvyšoval, musel však reagovat na nový zákon o odpadech, který svými parametry výrazně ekonomicky zatížil právě městské samosprávy. 

O 200 korun zvýšili poplatek také Znojmo, nově místní platí 800. Důvod je stejný jako u ostatních obcí a měst. „Roční náklady na odpadové hospodaření města vzrostly ve srovnání s rokem 2020 o téměř deset milionů korun. Celkově za rok 2023 tak zaplatíme téměř 56 milionů korun. Od občanů přitom město získá příspěvek ve výši zhruba 16 milionů, zbytek jde z rozpočtu města,“ vysvětluje starostka Ivana Solařová.

Nová výše poplatku za komunální odpad, (v závorce původní výše)

Ostrava – 720 korun (498 korun)

Hodonín – 840 korun (600 korun)

Tišnov – 780 korun (660 korun)

Nový Jičín – 840 korun (600 korun)

Znojmo – 800 korun (600 korun)

Opava – 900 korun (660 korun)

Havířov – 1092 korun (672 korun)

Autor: Veronika Vindišová