AktuálněEKONOMIKA

Unie řeší nový balíček PSD 3 k platebním službám. Má usnadnit a zmodernizovat platby

Evropská unie aktuálně začala projednávat nová pravidla pro platby na evropském trhu. Balíček se skládá z nařízení a směrnice o platebních službách, a aktualizuje pravidla z roku 2017. Věnuje se tématům jako například platby v hotovosti, ochrana spotřebitelů při placení nebo ověřování bankovních účtů.

Směrnice a nařízení o platebních službách (PSD 3 / PSR) je připravovaná legislativa určená k regulaci platebních metod na jednotném trhu Evropské unie. Dokument navazuje na PSD 1, jež byla přijata již v roce 2007 a připravila harmonizovaný právní rámec pro vytvoření integrovaného trhu platebních služeb v EU. Na tuto směrnici navázala v roce 2015 PSD 2, která stanovila pravidla pro všechny maloobchodní platby, a to jak na domácích trzích, tak i napříč členskými státy. Zároveň také řešila překážky pro nové typy platebních služeb a zlepšila ochranu a bezpečnost spotřebitelů. Tato pravidla se v roce 2022 dočkala přezkumu, který se zabýval například poplatky nebo přístupem k platebním systémům.

Ožehavé téma – Platba pouze v hotovosti

Na základě analýz byla předložena nová verze směrnice o platebních službách (PSD 3) a nařízení o platebních službách. „Nový rámec nepředstavuje úplnou revoluci pravidel platebního styku. Je to spíše jejich aktualizace a úprava s ohledem na nové trendy v placení či v digitálních technologiích. Jeho primárním cílem je zlepšit fungování trhu a také posílit ochranu spotřebitelů, kteří platby realizují,“ popisuje Ondřej Kovařík, člen Hospodářského a měnového výboru v Evropském parlamentu.

Podle Kovaříka, jenž je zároveň hlavním vyjednávačem připravované směrnice, bude jedním z hlavních bodů jednání debata o tématu, které zejména v letní sezoně silně rezonovalo i v České republice. „Jde mimo jiné o otázku přijímání plateb kartami či hotovostí. V Evropě, a ostatně ani v ČR, nepanuje jednoznačný názor. Debata se točí kolem toho, jestli má obchodník či majitel restaurace právo vyžadovat pouze platbu v hotovosti, což se klientům v dnešní době často může jevit jako návrat do minulosti. Na druhou stranu podnikatelé argumentují svobodnou volbou s tím, že pokud zákazník nechce platit hotově, může si vybrat jakýkoliv jiný podnik,“ dodává Kovařík.

Spotřebitel má být ještě více chráněn

Nová směrnice má rovněž za cíl více chránit spotřebitele. Podle jednoho z návrhů by měla být posílena práva a ochrana uživatelů například díky možnosti rychlého návratu odeslané platby na nesprávný bankovní účet. Zmodernizovány a výrazně zjednodušeny by měly být i způsoby pro ověření identity uživatelů nebo pro přístupy do elektronického platebního systému či bankovnictví.

„Díky novým pravidlům by měl být výrazně zlepšen systém takzvaného posíleného ověření uživatelů, který dnes známe například z plateb v e-shopech. Budou se diskutovat výjimky z této povinnosti a zřejmě i další opatření pro plátce, která jim ověřování identity zjednoduší, ale zároveň zachová ochranu před zneužitím. Poskytovatelé platebních systémů tak budou mít větší zodpovědnost, zároveň však budou mít možnost nabídnout řešení pro digitální peněženky nebo platby prostřednictvím peněženek mobilních telefonů,“ přibližuje Kovařík.

Zavedení dalších plateb do právního rámce

Právě placení s pomocí mobilního telefonu nebo chytrých hodinek je trendem, který v současnosti stále narůstá. „Budu chtít v nových pravidlech pro platby zohlednit několik dalších způsobů transferu peněz, přičemž právě mobilní telefon je spolu s chytrými hodinkami v poslední době tím nejrozšířenějším. Debata proběhne například také o elektronických platbách bez bankovního účtu nebo o tom, jak třeba usnadnit řidičům automatickou platbu mýtného na silnicích,“ uvádí Kovařík a uzavírá:

„Obecně platí, že tato nová pravidla mají občanům i podnikatelům Evropské unie co nejvíce zjednodušit placení, a zároveň je chránit před nekalými praktikami či podvody.“

(red)