AktuálněKRAJE

Kraj Vysočina nabídne dotace na zachování služeb na venkově

Kraj Vysočina pokračuje v podpoře zachování prodejen potravin i dalších služeb na venkově. Rada kraje tak doporučila zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení programu Venkovské služby 2024. Tento program je určen na podporu obcí do 500 obyvatel za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území – kamenných či pojízdných prodejen potravin a smíšeného zboží, případně poboček pošt a pošt Partner, knihoven, prostor pro poskytování primární zdravotní péče a také objektů nebo budov provozovaných jako atraktivita cestovního ruchu. Po schválení v zastupitelstvu kraje 6. února 2024 budou podmínky programu zveřejněny na webu Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

Sběr žádostí bude probíhat 11. až 22. března 2024. Maximální dotace bude ve výši 60 tisíc korun na jeden projekt. „Alokace programu byla oproti roku 2023 navýšena o dva milióny korun na celkových devět miliónů korun, měly by tak být podpořeny v podstatě všechny projekty, pokud jejich počet bude obdobný jako v roce 2023, kdy bylo podáno 170 projektů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

S podporou zachovaní služeb na venkově souvisí i další rozhodnutí rady kraje, podání žádosti o prostředky ve výši 3,8 mil. Kč (maximální částka, o kterou lze požádat) do 3. Výzvy programu Obchůdek 2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu 2021+ (MPO). Kraj zde musí respektovat podmínky programu MPO a musí tak zacílit svůj program na provozní náklady prodejen zpětně za rok 2023. Lze předpokládat, že tyto prostředky budou opět využity jako ekvivalent ke krajskému programu „Venkovské služby 2023“ a pomůžou doplňkově podnikatelským subjektům provozující prodejny potravin v obcích mezi 500 až 1000 obyvateli, případně obcím mezi 1000 až 3000 obyvateli, pokud je prodejna umístěna v místní části.  

(red)