EKONOMIKA

Strop cen energií: pouští si stát žilou?

Vláda schválila nařízení, díky kterému budou v příštím roce v České republice zastropovány ceny elektřiny a plynu. Společně s tím zrušila pro příští rok takzvaný úsporný tarif, který nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií.

Strop cen energií využijí domácnosti, maloodběratelé z řad podnikatelů a menších firem nebo vládní instituce, nemocnice, ústavy sociální péče či dopravní podniky provozující elektrickou trakci. Nařízení bude platné od 1. ledna do 31. prosince 2023. Řada prodejců energií pod vlivem nestabilní situace na podzim vůbec nepřijímá nové zákazníky. A ti ostatní nabízejí vysoké ceny (u elektřiny okolo 10 000 Kč bez daně za 1MWh), přičemž tržní cena se již nějakou dobu pohybuje zhruba na poloviční hodnotě.

Zneužívají dodavatelé situace?

Zveřejněním nových ceníků velcí dodavatelé, zejména ČEZ, šokovaly některé spotřebitele. Naskýtá se otázka, zda nezneužívají situace, kdy spotřebiteli může být cena víceméně lhostejná, protože pro něj stejně platí cenový strop. Na otázku, zda tomu tak je, jsme se obrátili opakovaně na společnosti ČEZ, Innogy a Centropol. Ani jedna neodpověděla.

Nepřímo to potvrzuje právník Zdeněk Zdvihal z Energetického regulačního úřadu, který poukazuje na to, že jeho úřad nemá páky, aby dodavatelé nezneužívali cenového stropu pro zákazníky a nepřilepšovali si na úkor státu: „Zřejmě nelze kontrolovat subjekt, který má nižší ceny, nicméně s ohledem na cenový strop zdraží, aby maximalizoval svůj zisk. Ostatně by obchodník byl proti sobě, pokud by to neudělal.“ Vláda si situaci začíná uvědomovat, nicméně řešení na stole ještě není. Kompenzace ztrát, které vzniknou obchodníkům z důvodu dodávek energie za zastropovanou cenu, budou předmětem nařízení vlády. To bude obsahovat pravidla kompenzace, která vyloučí možnost zneužití obchodníky,“ uvádí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

I s využitím cenového stropu vzroste cena elektřiny řadě domácností zhruba na trojnásobek a u plynu někdy ještě více. Proto domácnosti hledají co nejvíce možností úspor. „Spotřebitel by měl jít po primárním řetězci, což znamená snahu neplýtvat zbytečně elektřinou a zemním plynem, snažit se omezit spotřebu komodit obměnou starých spotřebičů s vysokou třídou energetické náročnosti či snížením teploty v domácnosti. Z praxe vyplývá, že snížením teploty v místnosti o 1 °C znamená snížení nákladů na topení až o 6 %. Pokud mají spotřebitelé možnost, doporučuji také využít pobídky státu na zřízení fotovoltaických elektráren,“ uvádí energetický expert Eduard Rovenský.

Právě instalace nových zdrojů energie i v domácnostech se stala novým trendem. „Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi a dotační podpoře je aktuálně největší zájem o fotovoltaické elektrárny. Kvůli vysokým cenám energií se nyní návratnost investice do pořízení fotovoltaické elektrárny může pohybovat mezi 5-7 roky, což při životnosti minimálně 30 let dává velký smysl. S blížící se zimou také evidujeme zvýšenou poptávku po tepelných čerpadlech,“ uvádí David Krásenský ze společnosti Columbus Energy, která se zabývá ekologickými řešeními pro domácnosti a firmy. Podle jeho předpokladu tato situace bude pokračovat i v další letech jednak díky podpoře obnovitelných zdrojů formou dotací, ale také díky plánovaným změnám v legislativě.  Dlouho se totiž hovoří o zjednodušení podmínek instalace elektráren o větším výkonu pro rodinné domy, pro firmy, a také by se měla zjednodušit proces instalace FVE na bytové domy.

To potvrzuje i ministr Síkela: „MPO vložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu, která umožní sdílení vyrobené energie. Novela energetického zákona umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Novela je transpozicí směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Tato novela pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Věříme, že novela také povede k rozvoji obnovitelných zdrojů a s tím i posílení energetické nezávislosti České republiky.“

Rok 2023 bude každopádně pro mnoho domácností i tak krizový. „Pokud se podíváme na velkoobchodní ceny elektřiny na následující roky, je vidět, že cena se bude v dalších letech normalizovat. Nicméně odborníci se shodují, že ceny se určitě nevrátí na původní úroveň. Pokud jde o můj osobní názor, tak nás čeká ještě složitý rok 2023. Ale to samozřejmě závisí na mnoha faktorech, včetně toho, jaký vývoj bude mít konflikt na Ukrajině,“ doplňuje David Krásenský. A podobně vidí situaci i další odborníci: V době, kdy zvláště zemní plyn je brán jako ekonomická zbraň Ruska směrem k Evropské unii, se situace predikuje těžko. Státy EU se už od začátku konfliktu na Ukrajině snaží o diverzifikaci dodavatelských kapacit a omezení závislosti na ruském plynu, ale tento proces ještě zdaleka není u konce a bude trvat spousty měsíců, než se situace nejen u nás v České republice změní. Bohužel, následující dvě topné sezóny budou pro naše peněženky bolestivé,“ doplňuje Eduard Rovenský.

Autor: Ladislav Koubek