AktuálněKRAJE

Účinný nástroj v boji proti rostoucím nákladům na energie – projekty úspor energií metodou EPC

Událostí číslo jedna na současném trhu s energiemi je prudký nárůst jejich cen. Ještě více než dříve tak v podstatě všichni spotřebitelé hledají možnosti jak růst nákladů zmírnit. Výjimkou nejsou ani města a obce, případně kraje či jiné subjekty veřejné sféry. Pokud se pustí do vhodných energeticky úsporných projektů, nezískají jen pozitivní enviromentální dopad, ale takové projekty mají zejména ekonomickou výhodnost.

Jedním z nejlepších nástrojů pro dosažení úspor energií a tím i nákladů je energeticky úsporný projekt se zaručeným výsledkem, tzv. EPC projekt (pozn.: z angl. Energy Performance Contracting). Jedná se o unikátní metodu pro snížení energetické náročnosti budov, která má v České republice již více než 25ti letou tradici a více než 260 úspěšně realizovaných projektů.

O bližší informace o této metodě, jejich výhodách, stejně tak o informace spojené s implementací této metody jsme požádali Bc. Martina Hvozdu, manažera divize energetických služeb společnosti MVV Energie CZ a.s. a zároveň místopředsedu Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), která sdružuje více než 25 firem, které v této oblasti působí.

Může EPC metoda pomoci těm zástupcům z municipální sféry, kteří také v současné době musí řešit změnu dodavatele energií, neboť spadli pod dodavatele poslední instance?

V principu se dá říct, že s řešením aktuálního problému dotčených měst a obcí v podobě extrémně vysoké ceny energií, Na tuto otázku se dá odpovědět ano i ne. Nikterak jim nemůže pomoci z pohledu zajištění lepší ceny energie. Metoda EPC totiž nezasahuje do oblasti dodavatelů energií, výběr dodavatele energií zůstává plně v gesci klienta samotného. V současné době není neobvyklé, že si město, či kraj organizuje centrální výběrové řízení na dodavatele energií pro všechny své zřízené organizace.  

Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud mezi těmito subjekty jsou i ty, které projekt EPC v minulosti realizovaly, tak jim zcela jistě faktické spotřeby energií klesly a tudíž nákup dražší energie nyní řeší pro již sníženou spotřebu.

Znamená to, že růst cen energií bude v budoucnu znamenat vyšší poptávku po projektech EPC?

Dalo by se říct, že už to pozorujeme nyní. Vidíme, že tento cenový růst přiměl k hledání úspor energií pomocí modernizace svých energetických systémů i ti, kteří zatím váhali, případně řešili jiné priority. Tento trend vidíme zejména v privátní sféře, pro kterou je metoda EPC také velmi výhodná.

Nicméně vyšší zájem o EPC byl patrný ještě před nárůstem cen energií. Rok 2020 byl z pohledu dokončených projektů rekordní. Bohužel kvůli covidu-19 bude rok 2021 patrně horší, nicméně v letech 2022 a 2023 se dá téměř s jistotou očekávat zcela enormní růst. Může za to vedle většího zájmu ze strany zadavatelů také dotační podpora této metody, což dělá metodu EPC velmi zajímavou.

Zmiňujete výhodnost metody EPC, v čem spočívá?

Těch výhod je celá řada. Ty největší lze najít už v samotných pilířích této metody. První je způsob financování úsporných opatření, kdy není nutná vstupní investice, neboť vše je spláceno z budoucích dosahovaných úspor. Tato výhoda je v současné době důležitější, než kdy dříve. Vzhledem k probíhající pandemii covid-19 lze bohužel předpokládat budoucí snížení daňových příjmů do veřejných rozpočtů. Komplexní modernizace energetických systémů EPC metodou však může být realizována, aniž by vyčerpala rozpočtovou položku na investice.

Samozřejmě tím nejdůležitějším je smluvní garance dosahovaných úspor. Garance je navíc stanovena na základě faktického snížení technických jednotek energie (kWh, GJ, případně m3). Pokud je skutečná úspora nižší, než EPC dodavatel garantuje, tak klientovi vzniklý rozdíl hradí. Díky tomu tak mají obě smluvní strany stejnou motivaci – snižovat spotřeby energií klienta a tím snižovat jeho náklady.

Těch benefitů je samozřejmě mnohem více. Ať už se jedná o standardizaci procesu přípravy a samotné realizace projektu EPC, po zcela unikátní komplexnost realizovaných opatření v neomezeném technologickém rozsahu a v neposlední řadě jistota výběru nejlepšího technického řešení, které klientovi přinese

V neposlední řadě je jednou z velkých výhod EPC metody také propojení hned s několika dotačními tituly, které se dají využít pro přípravnou fázi projektu, kde lze získat 70 % případně dokonce i 90 % nutných nákladů na přípravu projektu. Díky titulům OPŽP a OPTAK je dotačně podpořena samotná investiční část, u prvního titulu pro veřejnou sféru je metoda EPC navíc bonifikována vyšší dotací o 5 procentních bodů než u běžné investice.

Co by měl potenciální zájemce o EPC projekt udělat jako první? Můžete nám popsat celý proces?

V první řadě je potřeba provést analýzu potenciálu úspor. Ta má za úkol zodpovědět na otázku, jaké parametry by projekt EPC na analyzovaných objektech měl z pohledu předpokládané investice a zejména z pohledu dosažitelných úspor energií.

Pokud se potenciál úspor prokáže, dochází ke spuštění veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb. Pro ni je samozřejmě zásadní připravit zadávací dokumentaci, detailní technické informace a správně definovat srovnávací základnu, tzv. referenční spotřeby.

Vzhledem k zásadním výhodám metody EPC ale také vzhledem k téměř tří stovkám úspěšných projektů, které svým klientům fakticky snížily spotřebu energií a tím uspořily jejich náklady na teplo, elektrickou energii a další, je tato metoda plně podporována ze strany státu. Úspory energií a energetickou účinnost má v gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Právě to každoročně vyhlašuje dotační titul MPO-EFEKT, které hradí až 70 % nákladů na tuto přípravnou fázi. Využít se dá také dotační titul ELENA od Národní rozvojové banky (NRB), kde je dotace dokonce 90 % nákladů. Přípravná fáze projektu EPC je pro jeho budoucí úspěch naprosto stěžejní.

Osobně bych si dovolil doporučit potenciálním zájemcům zaslat případné dotazy na email energetickesluzby@mvv.cz, kde mu poskytneme všechny potřebné informace.

Jsou firmy poskytující energetické služby se zárukou připraveny na nárůst poptávky po úsporách energií? Jak se na to konkrétně připravuje MVV a vaše divize energetických služeb?

Troufnu si říct, že poskytovatelé energetických služeb připraveni obecně jsou. Konkrétně divize energetických služeb společnost MVV Energie CZ a.s. v tomto roce významně rozšířila své kapacity a s tím i portfolio nabízených služeb. Jednalo se o největší rozšíření za dobu existence naší divize. Posílili jsme naše realizační kapacity a mimořádně zkušené kapacity v oboru. Realizaci projektů nově zastřešuje Ing. Valentýn Avramov, který má zkušenosti z těch největších a nejsložitějších EPC projektů, které se v ČR kdy realizovali. V obchodně strategické oblasti pomůže naší divizi Ivo Slavotínek, který je bez nadsázky duchovním otcem EPC metody v České republice.

(fuk)