KRAJE

Začínají výkupy pozemků pro dokončení dálničního obchvatu Olomouce

Příprava zbývajícího úseku dálničního obchvatu Olomouce zaznamenala významný posun. Zahájili jsme výkupy pozemků na trase budoucí dálnice D35 mezi Slavonínem a Křelovem. První sada návrhů kupních smluv byla rozeslána a na adresu ŘSD ČR se už vrátily jednotky schválených čili podepsaných smluv v hodnotách milionů Kč.

ŘSD ČR tak vlastní první parcely potřebné pro dokončení velmi očekávané dálnice. Stavba dlouho nepokračovala kvůli sporům o vedení trasy na úrovni Křelova. Z důvodu zákonných změn bylo nutné i opakovat proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. Získáním kladného stanoviska se příprava rozjela na plné obrátky.

V rámci majetkoprávní přípravy bude nutné vyřídit 450 smluv, které zahrnují nejen výkupy pozemků, ale také uložení věcných břemen, nájemní smlouvy apod. Na konci příštího roku předpokládáme požádání o vydání stavebního povolení a začneme připravovat podrobnou technickou dokumentaci pro zadání stavby. Její součástí bude i rozpočet stavby, který stanoví soutěžní cenu aktuálně odhadovanou na jednu miliardu Kč. V roce 2023 je naplánována veřejná soutěž na zhotovitele stavby, reálný předpoklad zahájení hlavních stavebních prací je začátek roku 2024.

(red)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *