AKCE

Základní a mateřská škola Horní oslavila 50 let

Ve čtvrtek 21. září a v pátek 22. září 2023 proběhly oslavy založení ZŠ a MŠ Brno, Horní 16. Ve čtvrtek byl na programu Den otevřených dveří a výstava k 50letému výročí. Školu během oslav navštívila řada absolventů i bývalých zaměstnanců školy.

Druhá a hlavní část byla na programu v pátek. Akci navštívil také ministr školství pan doc. PhDr Mikuláš Bek, Ph. D. a z Magistrátu města Brna paní JUDr. Irena Matonohová, kteří se podíleli na pasování našich padesátých prvňáčků. Mezi dalšími hosty byli vedoucí Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna PhDr. Petr Hruška, MBA a vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže Brna střed paní Mgr. Petra Ondrašíková.

Na pasování prvňáčků navázalo vystoupení dětí z naší MŠ a následně i žáků 1. stupně naší školy. Další část pátečního programu obstarala akademie florbalového oddílu Fbc Hornets Brno. Závěr pátečního programu zpestřila cimbálová muzika Marýnka z Vracova.

„Jménem svých kolegů a zaměstnanců bych chtěl moc poděkovat Magistrátu města Brna, našemu zřizovateli Brno-střed, rodičům i široké veřejnosti, že s námi toto významné jubileum školy svojí přítomností oslavili. Moc si vážíme naší vzájemné spolupráce. Velký dík patří zřizovateli za poskytnutí techniky, rodičům ze Školské rady a oddílu Fbc Hornets za možnost občerstvení během pátečního programu. Na závěr bych chtěl poděkovat svým kolegům, dětem a žákům za obrovské nasazení, které bylo potřeba, aby vystoupení, akademie, výstava a výzdoba budovy proběhla včas a na jedničku,“ uvedl Mgr. Martin Petržela, ředitel školy.

(red)