AKCEAktuálně

Konference MP a OP: Na programu byla krizová komunikace, kyberbezpečnost i založení Svazu obecních a městských policií

Aktuální problematika v oblasti OP a MP a její geneze, zklidňování dopravy, krizová komunikace hlídek před příjezdem vyjednavače či kybernetická bezpečnost v kontextu informačních systému veřejné správy a také založení nového Svazu obecních a městských policií. To byla hlavní témata, o kterých diskutovali strážníci s představiteli Ministerstva vnitra ČR či Kolegia ředitelů městských policií. 9. ročník celostátní konference městských a obecních policií pořádala již tradičně společnost Magnus Regio.

Konference se konala za dotační podpory statutárního města Brna a pod záštitami Mgr. Bc. Víta Rakušana, ministra vnitra, Mgr. Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, genpor. Mgr. Martina Vondráška, policejního prezidenta, Mgr. Omara Teriakiho, nejvyššího policejního rady a MUDr. Martina Kuby, člena Rady Asociace krajů ČR.

Na úvod vystoupil Mgr. Omar Teriaki, ředitel MP Přerov, nejvyšší policejní rada, předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy. Jeho tématem byla „Aktuální problematika v oblasti OP a MP a její geneze“ .

Mgr. Omar Teriaki, ředitel MP Přerov, nejvyšší policejní rada

Aktuální bezpečnostní situace byla tématem pro genmjr. Ing. Tomáše Lercha, prvního náměstka policejního prezidenta. Zhodnotil vývoj z hlediska dopravy, resp. nehodovosti. „Za období leden až srpen roku 2023 Policie České republiky šetřila 60 906 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 311 osob usmrceno, 1 136 osob bylo zraněno těžce a 15 620 osob lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 4 884,9 milionů Kč,“ uvedl Lerch s tím, že počet osob usmrcených při nehodách za leden až srpen byl od roku 1980 nejnižší v roce 2021 a 2022 (shodně 298 usmrcených osob). Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1994 (903 usmrcených osob).

genmjr. Ing. Tomáš Lerch

Tomáš Lerch také představil řadu preventivních projektů a akcí, a to v různých oblastech. Vedle dopravní výchovy je čím dál více aktuální prevence kvůli raketově rostoucím číslům podvodů v kyberprostoru. „Jedná se o investiční podvody, podvodné SMS zprávy a e-maily vydávající se za MPSV či přepravní společnosti. Dalším způsobem podvodného jednání je třeba volání falešných bankéřů.“

Magda Slaninová, ředitelka pořádající společnosti Magnus Regio

Dopravě se dále ve své prezentaci věnoval brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel KŘP JMK, Policie ČR. Tématem byly technické prostředky a technologie k usměrňování dopravního proudu. Zdůraznil, že do budoucna je nevyhnutelné širší využití telematiky.

brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA

Ředitel dopravní policie plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, seznámil účastníky konference s novou metodikou určování míst pro měření rychlosti obecní policií.

Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY

V problematice měření rychlosti navázal s tématem „Možný vliv úpravy zákona 361/2000 na zklidňování dopravy měst a obcí“ Michal Sedlák, místopředseda představenstva společnosti GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, která byla generálním partnerem akce.

Zhodnocení, co přinesl rok 2023 obecním policiím, včetně rekapitulace chystaných a přijatých legislativních novinek bylo úkolem pro Mgr. Milenu Bačkovskou, vedoucí oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství z Odboru bezpečnostní politik MV ČR.

Mgr. Milena Bačkovská

Nové trendy v oblasti kamerových systémů představil JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR. „Instalace a využívání technických prostředků je důležitou součástí komplexního pojetí prevence kriminality na úrovni měst a obcí v oblasti situační prevence. Nejrozšířenějším technickým prostředkem jsou Městské kamerové dohlížecí systémy (dále jen MKDS), které jsou využívány ke snížení kriminality, zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanu, eliminaci bezpečnostních hrozeb a rizik.“

JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

Kyberpezpečnost: Klíčová a nejlevější je vždy prevence  

Další blok přednášek byl zaměřen na problematiku kyberbezpečnosti, včetně chystané směrnice NIS2 a její dopad na činnost městské policie. S tématem vystoupil Robin Bay, System Engineer z firmy DNS/Fortinet, která byla současně partnerem akce. Robin Bay dále uvedl několik bezpečnostních a praktických tipů. „Z technických opatření lze obecně doporučit nasadit firewally (zejména perimetrové), antiviry (zejména sofistikovanější EDR) a zálohovací řešení. Společně s prováděním aktualizací (tam, kde je to možné) se jedná o věci, které by měly být dávno běžnou součástí chodu každé organizace.“

Mgr. Pavel Štěpáník, LL.M., náměstek ředitele Sekce strategických agend a spolupráce z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost představil účastníkům osvětové aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti z dílny NÚKIB. Jak uvedl, preventivní aktivity mají neodiskutovatelný význam už jen z důvodu, že z 95 procent je za „úspěchem“ kyber útočníků lidská chyba. „Mezi častá pochybení patří slabá hesla, špatná konfigurace systému či neaktualizované aplikace,“ uvedl Pavel Štěpáník.

Mgr. Pavel Štěpáník, LL.M., náměstek ředitele Sekce strategických agend a spolupráce, NÚKIB

Kybernetické bezpečnosti v kontextu informačních systému veřejné správy se dále věnoval Mgr. Tibor Szabó, výkonný ředitel společnosti InQool, která byla partnerem setkání.

Dalšími partnery byly společnosti ATS Telcom a BAGOSPORT.

V jednotě je síla aneb Vznikl Svaz obecních a městských policií

Za dobu více než 30 leté existence obecní policie nevznikl žádný institut, který by sjednocoval a sdružoval všechny strážníky a obecní policie, a to bez ohledu na jejich velikost. „Tato absence logicky vedla k myšlence založení Svazu obecních a městských policií ČR (SOMP ČR),“ uvedl jeden ze zakládajících členů Mgr. Ondřej Mundl, velitel Městské policie Jaroměř, který současně vyzval přítomné k členství.

Bc. Martin Macháček MBA, předseda SOMP ČR (vlevo) a Mgr. Ondřej Mundl, místopředseda SOMP ČR

V současné době má Svaz přibližně tisíc členů. Mezi jeho hlavní cíle patří zajištění jednotné, kvalitní, aktuální a závazné metodické podpory a právní pomoci strážníkům, tvorba a předkládání návrhů legislativních změn a úprav, rozvoj a zdokonalování působení a činností obecních a městských policií, předávání aktuálních a potřebných informací všem strážníkům, sdílení a předávání dobré praxe mezi jednotlivými obecními a městskými policiemi.

Význam založení Svazu obecních a městských policií ČR vyzdvihl také Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, vrchní policejní rada a ředitel Městské policie Zlín. Dále pak představil projekt nového hlasového dispečerského systému na Stálém operačním centru MP Zlín. Ten významně ulehčil přetíženým linkám 156. „Přínosy pro strážníky a občany jsou především v možnosti dovolání se na všechny linky MP Zlín na všech třech pracovištích. Systém umí hovor na tísňovou linku 156 zařadit do fronty a přitom převzít další hovor a rozhodnout o prioritě pomoci,“ vysvětlil Milan Kladníček.

Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, vrchní policejní rada a ředitel Městské policie Zlín

S velkým ohlasem se setkala přednáška nprap. Karla Pošívala, krajského koordinátora krizového vyjednávání Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Účastníky seznámil s užitečnými tipy pro vyjednávání v mnohdy velmi nelehkých situacích své každodenní praxe.

Karel Pošíval, krajský koordinátor krizového vyjednávání Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy