AktuálněMĚSTA

Jednotný recept na fungující veřejnou dopravu neexistuje

Neuvěřitelná inflace a ceny energií zamíchaly všemi rozpočty, domácnostmi počínaje a státem konče. V případě obcí tento negativní vliv dopadá ve značné míře na veřejnou dopravu, což z újmy na komfortu občané vnímají nejcitelněji. Oslovili jsme velká města s více jak 50 tisíci obyvateli, abychom zjistili, jak se s tímto problémem vypořádávají.

Otázky:

 1. Jak současné vysoké ceny energií ovlivnily rozpočet veřejné dopravy ve vašem městě?
 2. Bylo v této situaci nutné zvýšit ceny jízdného?
 3. Bylo také nutno upravit rozsah poskytovaných služeb?
 4. Ovlivní současná situace skladbu vozového parku?
 5. Čím za stávajících podmínek motivujete veřejnost k využívání hromadné dopravy?

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková mluvčí, Dopravní podnik města Brna

 1. Vysoký nárůst cen energií ovlivnil DPMB především na podzim 2022, kdy ceny eskalovaly kvůli válce na Ukrajině na historická maxima. V této době nebylo jasné, jak se bude situace dále vyvíjet a DPMB musel připravit krizové plány, jak bude situaci řešit. Začala se například řešit operativně výprava autobusů, kdy místo plynových autobusů byly z důvodu úspor vypravovány naftové autobusy. DPMB řešil také zajištění dodavatelů energií a jejich ceny na rok 2023. V té době byly odhadovány možné vícenáklady na energie v roce 2023 ve výši 1,2 – 1,4 mld. korun. Díky stropům zavedeným na ceny elektřiny a plynu ale není vliv na náklady na energie DPMB tak velký. Elektřinu dostává DPMB v roce 2023 za prakticky stejné ceny jako v roce 2022. U plynu se nárůst nákladů díky výhodným cenám v předchozích letech pohybuje v řádu desítek milionů Kč.
 2. Ne, město k navýšení jízdného nepřistoupilo.
 3. Nikoli.
 4. DPMB obnovuje dlouhodobě vozový park dle Strategie obnovy vozového parku, která kromě moderních a energeticky úsporných vozidel také diverzifikuje pohony jednotlivých vozidel. Z tohoto pohledu provozuje DPMB  aktuálně 130 elektrických trolejbusů, 162 autobusů na stlačený zemní plyn a 160 autobusů na naftu.
 5. Největší motivací pro veřejnost využívat MHD je rozhodně cena. Výše jízdného se v Brně nezměnila od roku 2012. Při koupi roční předplatní jízdenky a využití dotace od města Brna vyjde předplatní jízdenka v přepočtu na 9 Kč na den. Dalším benefitem je i rychlost přepravy. Cestující si pochvalují i to, že jim oproti automobilové přepravě odpadají starosti s hledáním parkování ve městě.

Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva, Dopravní podnik města Olomouce

 1. DPMO má fixovanou cenu elektrické energie do konce roku 2023, takže tato komodita neovlivnila rozpočet MHD. Zvýšení ceny PHM (nafty) se projevilo zvýšením nákladů o cca 14 mil. Kč.
 2. Ne, zvýšené náklady kompenzoval SMOl.
 3. Ne, nebylo.
 4. Ne, obnova vozového parku je dlouhodobá záležitost, přičemž průměrná doba stáří autobusů je max. 9 let a tramvají max. 18 let. Nákup vozidel vychází vždy z aktuální nabídky.
 5. Spolehlivostí veřejné dopravy, dodržování jízdních řádů a snahou o zvýšení komfortu cestujících.

Tomáš Melzer, tiskový mluvčí a vedoucí odboru tiskového a cestovního ruchu, Magistrát města Zlína

 1. Dopad růstu cen energií na ekonomiku provozu MHD je negativní. Cena za 1 MWh elektrické energie se zvýšila z 3 650 Kč na 5 000 Kč (bez DPH). Podobně se zvyšovaly také ceny motorové nafty.
 2. Ceny jízdného se zatím nezvýšily. O cenách jízdného rozhodují zřizovatelská města a objednavatelé dopravy – statutární město Zlín a město Otrokovice.
 3. Rozsah poskytovaných služeb se zatím podařilo DSZO udržet na stejné úrovni.
 4. Vozový park se průběžně obnovuje a modernizuje. V současné době provozuje DSZO 56 trolejbusů a 43 autobusů. Po nákupu nových vozidel se staré vozy vyřazují.
 5. Města Zlín a Otrokovice motivují cestující k využívání MHD kvalitou vozů, rozsahem dopravy a přívětivou cenou oproti jiným městům.

Rosalie Seidl Pokorná, tisková mluvčí, Magistrát města Havířova

 1. Zvýšení cen energií, konkrétně CNG, má jistý dopad na rozpočet města Havířova. Přepravní systém MHD Havířov zajišťují v převážné míře vozidla s pohonem CNG a zvýšení ceny vyvolalo výrazný nárůst provozních nákladů dopravce ČSAD Havířov a.s., který tento přepravní systém provozuje.
 2. Poprvé po jedenácti letech byly zvýšeny ceny vybraných druhů jízdenek pro jednu jízdu v MHD Havířov. Od 1. března 2023 už nebude stát jedna jízda dvanáct, ale patnáct korun, a to jak při platbě v hotovosti, tak platební kartou. Pro držitele elektronické peněženky ODISKA se pak cena zvýší z devíti na dvanáct korun. Senioři budou po Havířově jezdit za jednotnou cenu deset korun, a to jak při platbě hotově, tak i z elektronické peněženky ODISKA.
 3. Rozsah služeb v MHD Havířov nebyl omezen.
 4. V souladu s výsledkem zadávacího řízení pro výběr nového dopravce MHD Havířov budou od 1. 1. 2024 v tomto přepravním systému nadále provozována v převážné míře pouze vozidla s pohonem CNG nebo s pohonem elektro.
 5. Motivací cestujících k využívání MHD Havířov zůstává kvalita nabízených služeb z hlediska přepravní nabídky a nadále i cena jízdného, která i přes připravované zvýšení patří k těm nižším ve srovnání s cenami jízdného MHD v tomto regionu. Stále platí, že pro cestující do 18 a nad 65 let je přeprava havířovskou městskou dopravou zdarma. Havířovská MHD je nastavena velmi dobře, síť linek je hustá a bezpečná, jezdí v pravidelných časových intervalech do všech městských částí.

Ing. Pavel Gebauer, ředitel a člen představenstva společnosti, Městský dopravní podnik Opava

 1. V roce 2022 byl nárůst ceny komodit energií (EE, plyn, nafta) o 15 miliónů Kč vyšší oproti roku 2021 a letos predikujeme dalších 15,5 miliónů Kč proti roku 2022. Dopad na rozpočet města se snažíme eliminovat podnikatelskými aktivitami.
 2. Ceny jízdného se nenavyšovaly od roku 2013, takže současné navýšení činilo 15 % v rámci inflace (součet meziročních inflací byl 15,1 %).
 3. Pokles počtu přepravených cestujících v roce 2022 oproti roku 2019 činil 18 %, takže bylo nutné na toto reagovat. Pokles objemu přepravy je 5 %. Cestující se postupně vracejí, trvalý pokles odhadujeme na 10 %.
 4. Máme zpracován dlouhodobý plán obnovy vozového parku, obměna trolejbusů a náhrada autobusů elektrobusy. Momentálně řešíme i vzdálenou budoucnost pořizovaných vozů.
 5. Byl vyměněn odbavovací systém za moderní, všechna nově pořízená vozidla jsou klimatizována a opavská MHD byla v roce 2021 plně integrována do celokrajského systému s možností přestupů mezi dopravci. Také rekonstruujeme zastávky na bezbariérové a jízdní řády dle možností upravujeme dle potřeb obcí a občanů. Pořádáme marketingové akce jak pro děti, tak pro dospělé (např. dny otevřených dveří nebo velikonoční, mikulášský a vánoční trolejbus). Při každém nákupu a uvedení nových vozů do provozu pořádáme soutěž žáků základních škol o nejoriginálnější pojmenování daného vozu včetně kresby, děti jsou pak odměňovány. Pro fanoušky městské dopravy jsme zřídili e-shop reklamních předmětů. Denně prezentujeme dopravní podnik na sociálních sítích, a to s poměrně vysokou sledovaností.

Mgr. Jana Musálková Jeckelová, vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí, Statutární město Frýdek-Místek

 1. Došlo k navýšení nákladů na provoz, a tím i k výši finanční kompenzace poskytované dopravci. Díky úsporným opatřením a díky úsporám, které přijal i dopravce, činí toto meziroční navýšení pouze 9 miliónů Kč.
 2. Ano, ale zvyšovali jsme pouze jednotlivé jízdné. Roční časová jízdenka v ceně 1 Kč zůstala zachována.
 3. Ano, došlo k redukci spojů o zhruba 5 %.
 4. Již v současné době se používala a preferovala vozidla s úsporným provozem. Dopravce se snaží diverzifikovat složení vozového parku po stránce jejich pohonu. Snahou je používat vozidla s pohonem na CNG a elektrobusy, dále omezovat počet autobusů s naftovým pohonem.
 5. Motivujeme veřejnost výší jízdného, rozsahem dopravní obslužnosti a také lepší návazností na příměstské autobusové a vlakové spoje.

Mgr. Radovan Daněk, vedoucí oddělení vnějších vztahů, Magistrát města Jihlavy

 1. DPMJ zaznamenal výrazný nárůst nákladů na energie a motorovou naftu, zvýšení činí zhruba 25 miliónů Kč jen za rok 2022.
 2. Ano, v loňském roce jsme po jedenácti letech konstantních cen přistoupili k navýšení od 1. 5. 2022 o cca 27 %. Letos nárůstem cen nepočítáme.
 3. Nijak zásadně jsme spoje neredukovali. Zatím jsme ale neobnovili např. noční spoje a také se některé spoje zatím nevrátily na frekvenci před koronavirovým obdobím.
 4. Částečně ovlivnila, modernizace vozového parku je daná hlavně podmínkami evropských dotací. Pravděpodobný je odklon od autobusů na CNG. Jihlava nyní zainvestovala do dalších kilometrů trolejového vedení a nakupujeme nové parciální trolejbusy apod. Elektřina v současných cenách vychází nejvýhodněji.
 5. Pro veřejnost máme výhodnou nabídku časových kuponů, které dospělým zdražily od 1. 5. 2022 jen minimálně. Dětem ze ZŠ jsme dokonce roční kupóny zlevnili. Také nám v motivaci pomáhají propagační akce spojené s jízdami zdarma. Lidé při nich poznají náš moderní a pohodlný vozový park a přesedlají z auta do MHD. To se nám osvědčuje. Veřejnost se vrací a už teď přepravujeme prakticky stejné množství cestujících jako před koronavirovou pandemií.

Autor: Alena Georgiadisová