MĚSTA

Koncepce a manažeři. Města hledají, jak ušetřit na energiích

Ačkoliv Česká republika zatím nepatří k zemím, které mají problémy s dodávkami dostatku energie, představitelé měst na Moravě v Čechách hledají, jak na její spotřebě ušetřit. Když nic jiného, znamená to minimálně více peněz z městské kasy pro jiné oblasti. Radnice proto snižují energetickou náročnost budov, ale také třeba kupují levnější energie na burze. Častá už je i pozice energetického manažera.

V Jihlavě spoří na energiích podle energetické koncepce a koncepce energetických úspor ve městě. „V první řadě se snažíme o dosažení úspor nákladů postupným snižováním spotřeby energie a zvyšováním efektivity jejího využití. Tam, kde je to možné a ekonomicky rozumné, provádíme v rámci investičních možností města zateplování, výměny okenních výplní, instalujeme úspornější vnitřní osvětlení a při generačních výměnách tepelných zdrojů instalujeme energeticky účinnější zařízení nebo přecházíme na centrální zásobování teplem.

Postupně také dochází k modernizaci veřejného osvětlení osazováním úspornějších LED svítidel. I vozový park dopravního podniku je postupně ve větší míře vybavován vozidly s nižšími emisemi a lepší efektivitou využití energie,“ popsal jihlavský energetický manažer Jakub Schebesta. Město podle něj už také dlouho nakupuje elektřinu a plyn na burze.
Energetický management je tam zatím v první fázi a plánuje zajistit lepší přehled o spotřebách energie a podle toho se zaměřit na potřebná opatření. V budoucnu chtějí Jihlavští více využívat obnovitelné zdroje na městských budovách.

Od roku 2014 mají energetického manažera také v Prostějově. „Od roku 2009 realizujeme nákupy elektrické energie a zemního plynu pro svá odběrná místa, pro příspěvkové organizace, jejichž je zřizovatelem a pro společnosti, v nichž má majoritní finanční podíl. Energie jsme v minulosti nakupovali i prostřednictvím několika burz, nejekonomičtěji ale vychází realizace nákupu vlastními silami, prostřednictvím otevřené nadlimitní zakázky, ukončené elektronickou aukcí,“ doplnila Jana Gáborová z magistrátu.
Dodala, že město dělá i úsporná opatření, jako úspornější osvětlení, zónová regulace vytápění, fotovoltaické systémy, energy savery instalované na veřejném osvětlení, ale i vedení zaměstnanců k úspornému chování.

Konkrétní koncepci Prostějov nemá, ale využívá třeba Pokyn k energeticky úspornému chování uživatelů v budovách.
Od roku 2015 zavádí na všech budovách ve svém majetku systém managementu hospodaření s energiemi Brno. „Systém se řídí energetickou politikou, jejímž cílem je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti budov v rámci spravovaného majetku města v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001. Po pěti letech soustavné práce jsme dosáhli na úspěšnou certifikaci dle uvedené normy,“ zdůraznil mluvčí města Filip Poňuchálek

Brno od srpna 2019 nakupuje formou aukce elektřiny a plynu energie na burze. Aktuálně je má koupené do konce roku 2023, přičemž jen za rok 2020 díky tomu uspořilo devět milionů korun. Pro městskou organizaci Veřejná zeleň města Brna se dokonce podařilo nakoupit zelenou energii, přičemž i tak ušetří.

Územní energetickou koncepcí města se řídí Pardubice. „Náklady snižujeme prosazováním energeticky úsporných řešení a řešení s využitím OZE při výstavbě a rekonstrukcích objektů ve vlastnictví, nebo správě města. Upravujeme také tarifikaci při sjednávání smluv o dodávce elektrické energie. Hledáme též úspory za využití energetického monitoringu vybraných budov,“ popsal vedoucí kanceláře primátora Radim Jelínek.

Doplnil, že město šetří i tím, že pro své budovy a organizace energie nakupuje na burze. Energetického manažera nevyužívá, ale plánuje to.
Burzovní ceny trochu jinak využívají v Zábřehu na Šumpersku. „Zemní plyn a elektřinu nakupujeme pro město, jeho příspěvkové organizace a společnosti na základě smlouvy o centralizovaném zadávání jako veřejnou zakázku na tři roky s takzvaným postupným nákupem. Prostřednictvím elektronické aukce se vysoutěží násobící koeficient postupného nákupu ve vazbě na aktuální burzovní ceny těchto komodit. Nakupuje se pak v době, kdy burzovní ceny jsou příznivé,“ uvedla Lucie Mahdalová z radnice.

Doplnila, že náklady na energie snižují v Zábřehu i systematickým zateplováním budov v majetku města. „Na pěti budovách máme provedenou racionalizaci energetického hospodářství a uzavřenou smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, jejíž součástí je i energetický management,“ podotkla. Město též chystá vypracování energetického auditu.

S externím energetikem či energetickým specialistou se kvůli možnostem snižování nákladů scházejí každý měsíc představitelé Uherského Hradiště. „Elektrická energie a zemní plyn jsou pro budovy v majetku města, příspěvkové organizace a organizace zřízené městem nakupovány prostřednictvím dohodce na České komoditní burze,“ doplnil mluvčí Jan Pášma.

Na burze nakupují kvůli lepším cenám také v Boskovicích. A kvůli dalším úsporám se město zařadilo také k těm, která mají energetického manažera. Zásadní cíle hospodaření s energiemi tam nastínil Strategický plán města Boskovice na období 2016-2026. „Město převzalo od 01. ledna 2021 provozování soustavy centrálního zásobování teplem od soukromé firmy a předalo ji k provozování městské společnosti Služby Boskovice. Instalovali jsme kogenerační jednotku, fotovoltaickou elektrárnu, vybudovali lokální distribuční soustavu elektřiny a nový okrsek zásobování teplem, průběžně se rekonstruují menší kotelny pro zvýšení účinnosti kotlů a zlepšení emisních limitů. Také zateplujeme budovy, instalujeme LED osvětlení v obou budovách úřadu, regulujeme veřejné osvětlení a plánujeme náhradu jeho svítidel za LED,“ vypočetl úsporná opatření Jaroslav Parma z radnice.

Plyn a elektřinu pro město a jeho organizace nakupují centrálně každé dva roky v Otrokovicích. „Tímto způsobem se nám daří získávat příznivé ceny a šetřit finanční prostředky městu a městským organizacím,“ uvedl vedoucí provozního odboru úřadu Roman Žemla.
Dodal, že spotřebu elektřiny a vody v městských budovách hlídají měřiče, což pomáhá sledovat a vyhodnocovat spotřebu i odhalit případné havárie.

Autor: Petr Jeřábek