Aktuálně

Náhradu škody podle pandemického zákona zatím nelze uplatnit

Pandemický zákon schválila Sněmovna již na konci února, ale kompenzace na základě tohoto zákona bude stát vyplácet jen v případě, že opatření budou z nově schválené normy vycházet. Na první dvě vlny pandemie se podle právníků tento zákon nevztahuje a výši náhrad v každém případě omezí další kompenzace, které společnosti pobírají.

Pandemický zákon neřeší první dvě vlny

Nový zákon slibuje nahradit firmám škodu například za mzdy zaměstnanců, nájmy provozoven nebo platby za energie. Kompenzace se ale podle právníků vztahují pouze na dobu trvání opatření, která budou vyhlášena na základě pandemického zákona. Pokud jde o rozsah náhrady škody, zákon slibuje kompenzovat pouze skutečnou škodu, nikoliv však ušlý zisk. „Náhradu škody podle pandemického zákona nelze uplatnit zpětně například za první vlnu pandemie na jaře, nebo druhou na podzim, kdy platil nouzový stav. Protiepidemický zákon umožňuje správním orgánům vydat protiepidemická opatření, i když není vyhlášen nouzový stav. Právo na náhradu škody se tedy vztahuje na opatření vydané na jeho základě. Je potřeba ale dodat, že stávající nouzový stav je podle všeho protiústavní a očekáváme, že bude ústavním soudem zrušen,“ upozorňuje advokát a partner advokátní kanceláře BDO Legal Štěpán Kleček a dodává: „Pokud se tak skutečně stane, protiepidemický zákon se nabízí jako vodítko jak nároky na náhradu škody posuzovat.“

Nižší náhrady o kompenzační programy. Ochranné pomůcky stát firmám nezaplatí

Podle zákona by stát měl odškodňovat zejména vynaložené náklady, kterým se firmy nemohly vyhnout, ale nevedly k dosažení žádných příjmů. Náhrady budou nižší o všechny ostatní kompenzace, které firma pobírá, včetně dotací a jiných podpor. „Podnikatelé, kteří například využívají podpor programu Antivirus, budou mít nárok snížený o částky čerpané v rámci tohoto programu. Stát také neproplatí nákup ochranných prostředků, mycích nebo desinfekčních prostředků a sporné je také možné proplácení nákladů za firemní testování zaměstnanců,“ dodává Štěpán Kleček.

Stát musí náhradu vyplatit do půl roku

O náhradu škody mohou podnikatelé zažádat nejpozději do roka od chvíle, kdy se o škodě dozvěděli. Pokud nedojde k uspokojení řádně uplatněného a oprávněného nároku ani do 6 měsíců, může se postižená firma obrátit na soud. Žádost o náhradu škody musí obsahovat spolehlivé důkazy, kterými firmy prokáží, jakou škodu utrpěly a v jaké výši. A to vše v souvislosti s opatřeními na základě pandemického zákona. Podle Klečka bude stát nejspíše nejčastěji zpochybňovat důkazy nebo rozporovat výše nároku v souvislosti s dalšími kompenzacemi, kterými podnikatel měl nebo mohl čerpat. Spory ohledně náhrad neuznaných úplně nebo částečně tak budou končit u soudu.

(fuk)