AktuálněNezařazené

ÚOHS uložil nepravomocně sedmi společnostem mnohamilionové pokuty za kartel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil sedmi společnostem svým rozhodnutím ze dne 7. prosince 2020 pokuty v souhrnné výši 74 622 000 korun za kartelovou dohodu v souvislosti s veřejnou zakázkou. Rozhodnutí není dosud pravomocné a sankcionované společnosti mohou proti prvostupňovému rozhodnutí podat rozklad k rukám předsedy Petra Mlsny.

Jedná se o společnosti AUTOCONT, TESCO SW, ICZ, MERIT GROUP, A-Scan, Asseco Central Europe a FPO. Výši sankcí jednotlivým společnostem úřad nesdělil. Podle tiskového mluvčího antimonopolního úřadu Martina Švandy se účastníci řízení dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění veřejné zakázky „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Svůj plán následně realizovali tím způsobem, že dne 30. dubna 2012 byly podány dvě sladěné nabídky, a to výhodnější nabídka společnosti AutoCont CZ, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti ICZ. Společnost A-Scan podala v tomto případě žádost o snížení pokuty (tzv. narovnání), na jejímž základě jí byla snížena pokuta o 20 procent. Kartelové dohody, které mají závažný dopad na ekonomiku a konečného spotřebitele, představují tak nejzávažnější porušení zákona.

Nový předseda ÚOHS Petr Mlsna, který se počátkem prosince ujal vedení této významné instituce se sídlem v Brně, Moravskému hospodářství potvrdil, že odhalování zakázaných kartelových dohod bude samozřejmě patřit k prioritám úřadu. Zdůraznil přitom, že z hlediska dlouhodobé koncepce bude ÚOHS pozorně sledovat trendy v jiných západních státech. Inspirací bude podle Mlsny především německý Bundeskartellamt, který udává v Evropě trendy v politice hospodářské soutěže.

Autor: Kristián Chalupa