MĚSTA

Vodíkový klastr v Brně vznikne již v roce 2023

Energie ve všech formách jako otazníky víří veřejným prostorem a nenechávají nikoho v klidu. Tím méně představitele měst a obcí, kteří jsou zodpovědní za fungování svých sídel i při jejich raketově rostoucích cenách. Není proto divu, že proto mnozí hledají inovativní řešení, která by do budoucna byla vstřícnější jak finančně, tak ekologicky – s nezávislostí jako bonusem navíc.

Příkladem může být moravská metropole Brno, kde Dopravní podnik města Brna dlouhodobě průběžně sleduje možnosti alternativních a ekologických pohonů autobusů. Jsou k nim podepsána dvě Memoranda. Jedno se zabývá snížením uhlíkové stopy, druhé pak záměrem výstavby vodíkové plnící stanice na území města Brna a následného pořízení vodíkového autobusu pro zkušební provoz.

Kromě toho se chtějí vodíkové technologii ve městě věnovat také Teplárny Brno a produkovat vodík přímo na území Brna. Právě jejich vodík by ideálně mohl sloužit k pohonu autobusů. Samotná plnící stanice by měla být realizována společností Orlen Unipetrol.

Inženýr Petr Kratochvíl, člen Rady města Brna pro dopravu a správu městských částí, k tomu dodává: „Předpokládáme, že první vodíkový autobus by se mohl v Brně objevit v rámci zkušebního provozu v průběhu roku 2023. Další rozvoj tohoto pohonu pak závisí na dostupnosti vodíku a ekonomice provozu tohoto pohonu.“

Poměrně důležité bylo z tohoto pohledu září 2022, kdy zástupci společnosti Mobility & innovation production ve spolupráci se Zetor Tractors představili primátorce města Brna Markétě Vaňkové prototyp vodíkového autobusu. Na trhu zatím působí relativně málo dodavatelů autobusů poháněných vodíkem, nová produkce by tak znamenala rozšíření nabídky a dostupnosti takových vozidel na trhu. Opominout v této souvislosti nelze ani fakt, že díky tomu by mohla v Brně vzniknout nová pracovní místa. Podmínkou ale je, aby Zetor Tractors uspěl v soutěži o spolupráci s firmou Mobility & innovation production.

Ukázky dostupných konkrétních výrobků z oblasti vodíkové dopravy pak bylo možné zhlédnout v rámci veletrhu FUTURE MOBILITY, který se konal na brněnském výstavišti v termínu od 20. do 22. září 2022. Akce byla zaměřena právě na prezentací řešení pro mobilitu budoucnosti, a to včetně vodíkového pohonu. Šlo o ideální platformu pro výměnu informací, znalostí, zkušeností a potřebnou edukaci.

Budoucí vizi využití vodíku potvrzuje také primátorka Brna, JUDr. Markéta Vaňková: „Využitím vodíku se město a jeho společnosti intenzivně zabývají od loňského roku, kdy bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, které se týká společných aktivit na rozvoji udržitelné energetiky, dopravy a ochrany životního prostředí. Kromě statutárního města Brna jsou dalšími signatáři memoranda Vysoké učení technické v Brně, Teplárny Brno, Dopravní podnik města Brna, SAKO Brno a Symbios Funding & Consulting GmbH. Zajistit obyvatelům čisté ovzduší je totiž pro vedení města jednou z klíčových priorit. Přistoupením k Paktu starostů a primátorů jsme se zavázali, že na území města snížíme do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 procent. Druhým důležitým důvodem je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti města Brna.“

Aktuálně se v Brně dokončuje studie proveditelnosti umístění elektrolyzéru na výrobu vodíku, a to v již zmiňovaném provozu Tepláren Brno, městská část Maloměřice a Obřany. Zařízení má vyrábět vodík elektrolýzou z vody při využití takzvané zelené energie z nově vybudované fotovoltaické elektrárny. V teplárenském areálu nebo v jeho těsném sousedství by pak měla vzniknout i plnička pro autobusy městské hromadné dopravy, jejichž emise pak budou zcela nulové. Energii jejich bateriím dodá vodíkový článek, nebude je tedy potřeba zdlouhavě dobíjet. Postačí pouze doplnit vodík do nádrže, což je otázka několika minut. „Práce na přípravě a následné realizaci projektu by se měly rozběhnout ještě v roce 2022,“ říká Markéta Vaňková a dodává, „první hmatatelné výsledky mohou být viditelné již v následujícím roce.“

Dopravní podnik města Brna již loni deklaroval připravenost nasadit vodíkové autobusy, od nichž očekává větší dojezd než třeba od bateriových vozidel, do zkušebního provozu na svých linkách. A to díky společnému projektu se Škodou Electric a společností Orlen Unipetrol RPA. Nyní tato vize nabývá reálné obrysy.

Brno ale nemyslí jen na sebe. Pro rok 2023 připravuje zřízení vodíkového klastru, který bude vytvářet dlouhodobou platformu pro řešení otázek, souvisejících s celým vodíkovým procesním řetězcem. A to od samotné výroby, skladování, distribuce a plnění, až po konkrétní vyžití koncovým odběratelem v dopravě nebo energetice. Tato spolupráce nabývá na důležitosti v době, kdy se Brno i další města snaží si zajistit maximální energetickou bezpečnost a také soběstačnost.

Autor: Alena Georgiadisová