AKCE

Když je recyklace vidět. Z odpadního plastu vzniklo sto tisíc pytlů na jarní úklid

Ukliďme Česko je dobrovolnická akce, jejímž cílem je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a odhozené odpadky v celé ČR. Tento rok byl hlavní úklidový den stanoven na 1. dubna. Pokud jste se zapojili, i tentokrát jste sbírali odpad do pytlů vyrobených z recyklovaného plastu, které rozdávali přihlášeným organizacím a dobrovolníkům organizátoři.

Recovera Využití zdrojů jako jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů environmentálních služeb v ČR dodala regranulát na výrobu 100 000 recyklovaných pytlů pro akci Ukliďme Česko.

Firma provozuje dvě centra pro recyklaci plastů, jedno v Srní u České Lípy a v Němčicích nad Hanou. Mezi zpracovávané odpadní plasty patří folie z průmyslových podniků, ze žlutých kontejnerů z měst a obcí nebo živnostenské odpady jako jsou například agrofólie, které zemědělci používají jako krycí ochrannou vrstvu balíků senáže.

Jak probíhá recyklace plastů z vytříděného komunálního odpadu?

Plasty ze žlutých popelnic z měst a obcí putují nejdřív na dotřiďovací linku, kde se dále roztřídí na jednotlivé plastové komodity jako jsou PET lahve (čiré, modré, zelené apod.), na folie (čiré a barevné), HDPE obaly, směsné tvrdé plasty a další. Plastové folie vhodné k recyklaci se pak pro úsporu místa a pro snížení dopadů z dopravy slisují do kompaktních balíků, které se dovezou do zpracovatelského centra. Tam se plasty následně důkladně dotřídí a na lince projdou drcením, praním a roztavením při vysoké teplotě, kdy z nich vznikne regranulát podobný čočce vhodný pro další využití.

Jedním z výrobků, na který lze plastový regranulát využít, jsou právě pytle na odpad. Celkově Recovera dokáže zpracovat až 12 000 tun odpadních plastů za rok a je důležitým článkem cirkulární ekonomiky v ČR.

Více informací najdete na www.recovera.cz.

Dobrovolníci uklízejí již od roku 2014

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky a pravidelně se koná už od roku 2014. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Organizátoři vedou skupinky dobrovolníků. Ti vyplní registrační formulář a na interaktivní mapě úklidů si vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí. V termínu akce se pak sejdou na domluveném místě a uklidí. Společně. První letošní úklidový den se konal 1. dubna. Letos máme všichni ještě jednu příležitost se zapojit, a to v sobotu 16. září 2023.