Čtěte také

Již před několika lety přišla vláda s plánem na vytvoření jednoho národního regulačního úřadu (tzv. superregulátora), který by sdružoval aktuálně...

29. května v 10:00 začíná elektronický příjem žádostí do zcela nového, pilotního a celorepublikového programu určeného na hospodaření s dešťovou...

Nejlepší města a obce Moravskoslezského kraje byly v Hradci nad Moravicí oceněny za třídění elektroodpadu. Certifikáty a šeky předaly vítězům v j...

Několikamiliardovou investici připravuje ve Zlínském kraji Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Povodím Moravy. V katastru obcí Drnovice, Úje...

Dění v moravských regionech

Moravskoslezský kraj zahájil přípravné práce na největší letošní dopravní stavbě v regionu. 25 Náklady na tuto největší investiční akci Moravskoslezského kraje v dopravní infrastruktuře dosáhnou 161 ...

V úterý 23. května byl slavnostně zahájen jubilejní 20. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY-KANALIZACE 2017. Ta probíhá ve dnech 23.–25. května na výsta...

Video rubrika