Čtěte také

O finanční podporu z celkem tří dotačních programů v oblasti dopravy mohou v tomto roce žádat obce a města v regionu. Peníze pomohou zvýšit bezpe...

Magnus Regio s.r.o., vydavatel Moravského hospodářství a organizátor odborných konferencí, seminářů a společenských akcí, hledá posilu pro obchodní tým.

Vedení města zažádá o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na výstavbu dvou cyklostezek. Jedná se o trasy z Černé za Bory do Ž...

Dotaci ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů, které souvisí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb pro rok 2017, ...

Dění v moravských regionech

Prioritou ministra Brabce je napomoci ke zprůjezdnění uzavřené komunikace ve Věstonicích. Ve čtvrtek se na podnět MŽP sešli zástupci obce Dolní Věstonice, České geologické služby (ČGS), Krajského úřad...

Zhruba 200 nových pracovních míst vznikne v průmyslové zóně Bruntál. Společnost Hronovský tu bude vyrábět elektrické a elektromechanické autokomponenty a kabelové svazky, po kterých je velká poptávka....

Video rubrika