Čtěte také

Od čtvrtka bude účinné klíčové opatření z dílny Ministerstva financí, které posílí pozici spotřebitelů na finančním trhu a zpřehlední úvěrový trh...

Správa železniční dopravní cesty rozhodla v zákonném termínu, tedy do 30. listopadu 2016, o přidělení kapacity dráhy v případě podaných žádostí d...

V Pardubicích skončila první etapa modernizace kamerového systému. Ve městě je v současné době rozmístěno na 50 nových bezpečnostních kamer, kter...

Soutěžní workshop Pardubice: Mlýnský ostrov má za sebou již druhou část. Tři týmy urbanistů během ní v prostorách pardubického Divadla 29 předsta...

Dění v moravských regionech

Rozšiřování výroby v automobilovém závodě v Kvasinách přináší dosud neuspokojenou poptávku po nových pracovnících. Ti na Rychnovsko dojíždějí z celého východočeského regionu i dalších míst. Automobilk...
Svazek vodovodů a kanalizací

Oproti původnímu očekávání a obavám z nárůstu ceny vodného a stočného na Olomoucku, které mohlo přinést přijetí novely zákona o vodách, bude mít vývoj cen opačnou tendenci. V Olomouci a dalších měste...

Video rubrika