Čtěte také

Snížit zranitelnost území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu je cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území Če...

Stavba nové dálnice mezi Prahou a Brnem má už sedmý modernizovaný úsek. Pro provoz se otevírá úsek mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Celkem je u...
brownfields

Cílem nového národního Programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústec...

Letošní rok je již třetím rokem po sobě, kdy je území Kraje Vysočina postiženo suchem a nedostatkem vody. Zima byla poměrně dlouhá a srážko...

Dění v moravských regionech

Česká republika je nejprůmyslovější zemí Evropy. Tradičně silný význam strojírenství a dalších průmyslových odvětví je také na Olomoucku. Průmysl 4.0 ovlivňuje stále více i firmy v regionu. V médiích ...

Nejen budovy škol a stravovací provozy, ale i školské sportovní areály potřebují investice. To jsou závěry analýzy pracovní skupiny pro školní sportoviště, kterou obdrželi radní a zastupitelé města. J...

Video rubrika